User Registration

or Cancel
«Ukrainian Society of Periodontists »
  • 1

 

20   21   22   23

 

Організатори

 

НМАПО імені П. Л. Шупика

 

ВГО  «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

 

За підтримки

 

Європейська федерація пародонтологів (EFP)

 

ГО «Асоціація стоматологів України»

 

ГО «Академія стоматологічного здоров'я»

 

ГО «Асоціаціїя зубних гігієністів України»

 

 

 

Шановні колеги – друзі та однодумці

 

Асоціації лікарів – пародонтологів України!

 

Дорогі колеги!
Запам'ятайте ці дати: 29-30 березня 2018 !!!
Асоціація лікарів-пародонтологів України запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції: Інноваційні підходи до лікування захворювань пародонта: від Perio-до Impla-.
У програмі конференції - доповіді провідних фахівців Європи та України!!!
Вперше в роботі нашої конференції візьме участь член виконавчого комітету EFP, елект-президент EFP - професор Філіппо Граціані (Піза, Італія)!!!
Серед гостей друзі нашої АЛПУ, які неодноразово виступали з доповідями у нас - відомі в Європі професора - паст-президент EFP, професор Коркуд Демірель (Стамбул, Туреччина), Наталія Юдіна (Мінськ, Білорусь)!!!

 

Конференція внесена до Реєстру з’їздів та науково-практичних конференцій, які затверджені МОЗ України.

 

По закінченню конференції учасники отримують сертифікат.

 

У програмі заходу будуть приймати участь ведучі фахівці Європи та України в області пародонтології, рентгенології, регенеративних технологій, що використовуються в сучасній медицині.

 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Реєстрація учасників.

 

Урочисте відкриття.

 

 

 

 1грац

 

Проф. Філіппо Граціані

 

DDS, MClinDent (Perio), доктор філософії

 

 

 

Посади:

 

• доцент кафедри пародонтології, університет Пізи

 

• Почесний професор, Гонконгський університет

 

Наукові ступені:

 

• 1998: доктор стоматології (Cum Laude)

 

• 2001: доктор філософії у хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії

 

• 2004: спеціалізація "Пародонтологія", Eastman Dental Institute, UCL

 

• 2008: магістр «Клінічні дослідження»

 

• 2010: спеціалізація "Хірургічна стоматологія" (Cum Laude)

 

Дослідження, нагороди та публікації:

 

• Автор понад 60 статей у міжнародних журналах.

 

• h-коефіцієнт: 19; IF> 100

 

• 2005: 2-а премія за дослідження EFP

 

• 2013: Robinson Award - Американська Академія Пародонтології

 

• Премія Жаккарта за клінічні дослідження - EFP

 

• 2017: HM Goldman Prize - Італійське Товариство Пародонтології

 

• Рецензент численних наукових журналів.

 

• Член редакційної колегії журналу "Journal of Clinical Periodontology"

 

• Асоціативний редактор Minerva Stomatologica.

 

• Його дослідницька діяльність зосереджена на пародонтальному хірургічному лікуванні та на періомедицині.

 

Клінічна діяльність:

 

• Координатор проекту "Пародонтологія, галітоз та пародонтальна медицина" університетської лікарні Пізи (www.periomed.org)

 

• Засновник Центру стоматологічної гігієни та пародонтології, де має приватну практику з пародонтології (www.cidep.it)

 

Наукові товариства:

 

• President Elect 2019 EFP 

 

• Член Виконавчого Комітету - EFP

 

• Колишній Генеральний секретар Італійського Товариства Пародонтології та Імплантології.

 

• Делегат EFP Італійського Товариства Пародонтології та Імплантології.

 

• Координатор Європейського дня здоров'я ясен 2017

 

• Координатор EFP Alumni

 

 

 

Консервативне пародонтальне лікування.

 

Хірургічне очищення пародонтальних дефектів та раніше забрудненої поверхні коренів зубів може відновити здоров'я пародонту при чіткому контролі зубної бляшки. Проте різноманітні хірургічні методики пропагували лікувати пародонтальні дефекти консервативно. Дійсно, консервативна хірургія (КХ) складається з ряду різних хірургічних процедур, спрямованих на отримання доступу до поверхні кореня для видалення залишків нальоту/каменю без активного видалення кістки і найчастіше без резекції м'яких тканин. Серед цих методів існує чотири групи різних видів лоскутів: відкритий лоскут, мінімально резективний лоскут, лоскут зі збереженням сосочків та тільки букальні/лінгвальні лоскути. Технічні аспекти можуть суттєво відрізнятися між цими видами лоскутів. Історично лоскути для доступу відносились до технік з найменш складним технічним підходом. Незважаючи на це, найновіші види лоскутів включають в себе деякі елементи дизайну та мануальну майстерність, які були частиною технічної спадщини відновлювальних хірургічних методів і можуть бути складними для клініциста. Належна оцінка ефективності важка, оскільки клініцист спирається на історичний досвід, який часто включає різні типи дефектів у одну групу, а також дизайн досліджень, які визначають клінічну придатність. Крім того, незважаючи на публікацію кількох систематичних оглядів та мета аналізу, що оцінюють регенеративну терапію, систематична оцінка КХ все ще відсутня. Ця інформація може бути корисною для клініцистів, оскільки КХ є технікою, що має вигідне співвідношення вартості та користі, часто використовується в клінічній практиці, і регенеративна/резективна хірургія не завжди може бути показана та / або бути методом вибора при лікуванні дефектів пародонту. Тому будуть показані результати різноманітних мета-аналітичних підходів для внутрішньокісткових, надкісткових та фуркаційних дефектів. Більше того, КХ може показати суттєві результати з точки зору первинних показників, таких як зменшення рухомості зуба. Тим не менш, потенційний ефект від хірургічного лікування та його вплив на стан пацієнта, такий як пов'язана зі станом здоров'я якість життя,  показав, що додаткові переваги хірургічного лікування після патогенної терапії мають бути обговорені.

 

 2

 

Kоркуд Демірель (Туреччина)

 

д.мед.н., професор, працює на кафедрі пародонтології факультету стоматології Стамбульського університету, має приватну практику. Є членом Турецької спілки пародонтологів, Американської академії пародонтології, Європейської академії остеоінтеграції. Президент Європейської федерації пародонтологів (EFP) – 2010-2011 рр., Голова комітету післядипломної освіти EFP.

 

 

 

Рецесії ясен: від етіології до лікування.

 

Рецесія ясен визначається як зміщення краю м'яких тканин апікально до цементно-емалевого з'єднання і може уражати окремі або множинні кореневі поверхні. Це може бути результатом різних сприятливих анатомічних особливостей, таких як тонкий біотип ясен, буккальне розташування зубів, недостатня кількість кератинізованих ясен або пов'язані з пацієнтом фактори, такі як надмірне чищення зубів чи хронічне запалення ясен.

 

Було запропоновано декілька хірургічних технік для лікування поодиноких та множинних рецесій ясен. Кінцевою метою цих методів пластики пародонту є отримання повного покриття коренів з оптимальною естетикою. Широко було продемонстровано, що в поодиноких рецесіях по Міллеру I та II класів, повне покриття коренів можна спрогнозовано отримати за допомогою різних технік. З іншого боку, охоплення множинних сусідніх рецесій ясен, здається, не є таким же передбачуваним, оскільки в таких випадках фактори, такі як більш деваскуляризована поверхня, бідніше кровопостачання, відмінності глибини рецесії та положення зубів роблять післяопераційне зцілення складнішим.

 

3

 

Наталія Юдіна (Білорусь)

 

д. мед.н., професор, завідуюча кафедрою загальної стоматології Білоруської медичної академії післядипломної освіти. Член міжнародної організації (IADR, FDI, EPDMA). Автор та співавтор більше 300 друкованих робіт, 6 монографій.

 

 

 

Прогнозування захворювань пародонта.

 

Можливості ранньої діагностики і прогнозування захворювань пародонта. Історична довідка. Базові підходи. Системи оцінки. Комп’ютерні програми. Предиктори і маркери, клінічні індикатори. Прогностична цінність факторів ризику захворювань пародонта. Клінічне застосування інструментів оцінки ризику. Сучасні стратегії профілактики і лікування захворювань пародонта, вплив на прогноз розвитку і перебігу патології.

 

 

 

4

 

Андрій Копчак (Україна)

 

д.мед.н., професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця. Є членом «Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів», «Асоціації остеосинтезу», «Німецької асоціації оральних імплантологів», віце - президент Української асоціації щелепно - лицевих хірургів та хірургів стоматологів, член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Автор 234 наукових праць, в тому числі 20 патентів України на корисну модель, співавтор базового підручника МОЗ України по хірургічній стоматології та щелепно - лицевій хірургії, 3 навчальних посібників, 1 монографії.

 

 

 

Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Лисенко О.С., Павличук Т.О.

 

Особливості корегуючих заходів при дефіциті кістки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

В доповіді будуть представлені основні методики хірургічних втручань, що застосовують при дефіциті кістки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, в тому числі для передімплантаційної підготовки; висвітлені способи оптимізації процесів регенерації із застосуванням сучасних методик та технологій. Будуть розглянуті механізми впливу факторів росту, тромбоцитарних концентратів (PRP, PRGF), біологічно активних молекул, генетичні та молекулярні основи персоналізованого застосування технік репаративної медицини, дослідження впливу тканинно - інженерних продуктів на основі мультипотентних стовбурових клітин, похідних неврального гребеня, як альтернатива кісткових аутотрансплантатів та вплив останніх на підвищення ефективності репаративної регенерації кісткової тканини.

 

 5

 

Наталія Савичук (Україна)

 

д. мед. н., професор. Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, професор кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика. Президент громадської організації «Академія стоматологічного здоров'я», віце - президент «Асоціації стоматологів України», почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України».

 

 

 

Кандида - асоційовані ураження слизової оболонки порожнини рота.

 

Гриби роду Candida є складовою мікробіому людини. Визначення значимості  грибів роду Candida у виникненні запальних та запально - деструктивних уражень слизової оболонки порожнини рота є складним завданням, враховуючи наявність носійства у 95% населення. Ідентифікація грибів є однією із складових верифікації діагнозу, так як необхідно довести не тільки їх наявність, а також їх роль у виникненні патологічних процесів. Зв'язок біотопу порожнини рота з біотопами мигдаликів, дихальних шляхів, травного каналу та шкіри обумовлює більш широкі погляди на пошук хронічного осередку інфекції та необхідність комплексного підходу до діагностики та лікування пацієнта з кандидозом. Важливою складовою патогенезу кандидозу є кандида-асоційована алергія. Клінічний перебіг кандида-асоційованих уражень слизової оболонки порожнини рота є не завжди «впізнаваним» лікарями та може мати «клінічну маску» неспецифічних запальних процесів. Лікування кандидозу має бути спрямоване на покращення стану пацієнта, усунення надлишкового росту грибів роду Candida та відновлення мікробіоти. Протирецидивна терапія має включати низку заходів, що дозволяють скеровувати найбільш значимі ризики рецидиву – реінфікування, транзиторні імунодефіцити та інші.

 

6

 

 Галина  Білоклицька  (Україна)

 

д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії. Президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів. Автор і співавтор понад 370 наукових праць, серед яких 8 підручників і навчальних посібників, 3 авторських свідоцтва, 31 патент.  Під керівництвом Г.Ф. Білоклицької захищено 16 кандидатських і 1 докторська дисертація, виконується 6 кандидатських і 2 докторські дисертації. Член редколегій ряду вітчизняних і зарубіжних стоматологічних журналів.

 

 

 

Білоклицька Г. Ф., Копчак О. В.

 

Модифікована методика ін'єкційної PRP-терапії у консервативному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ендотеліальною дисфункцією.

 

У доповіді буде представлений пошаговий алгоритм дій лікаря-стоматолога, направлений на отримання тромбоцитарної аутоплазми для проведення ін'єкційної PRP-терапії при захворюваннях пародонту, який складається з двох етапів: лабораторного та клінічного. Визначення коефіцієнта тромбоцитарної концентрації, по виведеній нами формулі, дозволяє лікарю виявити показання, визначити оптимальний обсяг для введення збагаченої тромбоцитами аутоплазми, а також прогнозувати ефективність використання даного методу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворого з ендотеліальною дисфункцією.

 

 

 

7

 

Ірина Мазур (Україна)

 

д. мед. н., професор, професор кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, президент ГО «Асоціації стоматологів України» з 2016 р., член «Української асоціації остеопорозу», почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Експерт координаційної Ради з питань стоматології Міністерства охорони здоров’я України.

 

 

 

Пародонтоліз - захворювання тканин пародонта з прогресуючою втратою кісткової тканини.

 

Прогресуюча втрата кісткової тканини альвеолярного відростка може бути зумовлена системними та генетичними захворюваннями людини. В лекції буде

 

 

 

8

 

Юлія Чумакова (Україна)   

 

д. мед. н., професор кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Генеральний секретар ВГО «Асоціації лікарів -пародонтологів України», Віце - президент Асоціації лазерної стоматології України. Член European Federation of Periodontology (EFP), асоціативний директор Міжнародної організації POSEIDO, Швейцарія.

 

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонту Державної установи «Інститут стоматології НАМН України». Приватна практика – лікар - пародонтолог клініки «Медіан», м. Одеса.

 

Автор понад 150 публікацій у наукових журналах, співавтор 5 книг, 6 Патентів України.

 

 

 

Сучасна концепція професійної гігієни порожнини рота у дітей і дорослих. Протокол GBT (guided biofilm therapy).

 

У доповіді будуть наведені сучасні уявлення про мікробну біоплівку, її структуру та етапи розвитку, порівняння складу мікробних асоціацій над’ясенної та під’ясенної біоплівки. Буде представлена інформація про роль біоплівки у розвитку карієсу зубів, пародонтиту та периімплантиту; висвітлені сучасні методи вивчення біоплівки та оцінки гігієнічного статусу порожнини рота, а також порівняльний аналіз ефективності різних методів видалення біоплівки (хімічний і механічний контроль біоплівки) шляхом професійної та індивідуальної гігієни порожнини рота. Новий протокол «Guided biofilm therapy» (EMS, Швейцарія) – це раціональне рішення впливу на біоплівку, що використовує технології Air-Flow, Perio-Flow та Piezon, що доведено численними науковими і клінічними дослідженнями.

 

9

 

Тетяна Петрушанко (Україна)

 

д. мед. н., професор, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), Віце-президент ВГО «Асоціації лікарів - пародонтологов України», голова Полтавського відділення «Асоціації лікарів - пародонтологов України», асоціативний член EFP. Автор понад 340 друкованих робіт, з них 180 наукових статей, співавтор підручників по терапевтичній стоматології, внутрішнім хворобам для студентів стоматологічного факультету, 2-х монографій, 20 навчальних посібників, програм по терапевтичній стоматології для студентів ВНЗ IV рівня акредитації. Має 34 патенти на винахід, 9 інформаційних листів. Науковий напрям – вивчення чинників ризику, механізмів розвитку, діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта, слизової оболонки порожнини рота.

 

 

 

Паління та пародонт. Тактика стоматолога.

 

Епідеміологічні аспекти змін пародонта у курців, патогенез та особливості клінічних проявів патологічних процесів у тканинах пародонта курців, тактика курації пацієнтів, що палять, на пародонтологічному прийомі.

 

           

 

10

 

Валерій Неспрядько  (Україна)

 

д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету з 1992 по 2015 роки, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), доктор медичних наук (1985 р.), професор (1987 р.). Голова спеціалізованої вченої ради НМУ імені О. О. Богомольця за спеціальністю 14.01.22 – “Стоматологія”, член правління «Асоціації стоматологів України», член редакційної колегії ряду медичних журналів, почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Підготував 14 докторів та 48 кандидатів медичних наук. Автор понад 300 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 4 підручників та посібників, 25 патентів на винахід та авторських свідоцтв.

 

 

 

Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Скрипник І. Л.

 

Цифрові протоколи оклюзійної реабілітації ортопедичними і ортодонтичними засобами пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

У доповіді буде висвітлено, що, завдяки застосуванню сучасних цифрових технологій за запропонованими авторами протоколами відкриваються нові можливості для оклюзійної реабілітації на якісно вищому рівні, який базується на запропонованому алгоритмі комплексної функціональної діагностики зубо – щелепно - лицевої ділянки і забезпечує довгострокову стабільність успішних результатів комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом в тому числі ортопедичними і ортодонтичними засобами. Показана ефективність комплексного міждисциплінарного підходу в лікуванні генералізованого пародонтиту з урахуванням стану функціональної динамічної оклюзії, жувальних м’язів і скроневонижньощелепних суглобів пацієнта.

 

11

 

Тетяна Іванова (Україна)

 

Сертифікований тренер Dentsply Maillefer (компанія Dentsply Sirona), керівник навчального центру "Аванто", лікар-стоматолог вищої категорії. Спеціалізація в області ендодонтичної та естетичної стоматології.

 

 

 

Особливості ендодонтичних захворювань і їх лікування при захворюваннях пародонту. Новітні технології для успішних рішень клінічних завдань (доповідь з демонстрацією)

 

У доповіді будуть представлені матеріали про поєднані ендодонтичні і пародонтологічні ураження, особливості лікування кореневих каналів в різних клінічних ситуаціях. Максимальне збереження твердих тканин, паралельне лікування внутрішньої і зовнішньої поверхні кореня, оклюзійний контроль - три кити успішного лікування ендо-періо патологій. Буде показана інновація в ендодонтії - інструментація кореневих каналів за допомогою Wave One Gold. Наведено результати лікування на прикладі трьох клінічних випадків: зовнішня цервікальна резорбція, склероз після травми, пародонтальний абсцес при пульпо-періодонтиті.

 

 

 

 

 

12

 

Лариса Дерейко (Україна)

 

к. мед. н., доцент, голова Львівського осередку ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», асоціативний член EFP, лікар - консультант, пародонтолог стоматологічної клініки "Пародент" (Львів-Україна, Торонто-Канада, Фенікс-США).

 

 

 

Агресивний пародонтит. Зуби чи імпланти - сучасна дилема для лікарів.

 

Лікування пародонтиту вважається ефективним, коли вдається зупинити процес деструкціі тканин пародонту та досягнути стабілізаціі в прогресуванні захворювання. Коригуюча терапія - це єдиний ефективний метод лікування пародонтиту, що забезпечує зменшення або повну ліквідацію пародонтальної кишені,що являється основним симптомом пародонтиту і зумовлює деструкцію тканин пародонту.

 

13

 

Анатолій Гулюк (Україна)

 

д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології ОНМедУ імені М. І. Пірогова, керівник центру реабілітації дітей з вродженими дефектами обличчя ДУ «Інститут стоматології НАМН України”.

 

 

 

Усунення дефекту кісткової тканини при деструктивних формах периімплантиту.

 

14

 

Олеся Годована (Україна)

 

д. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», асоціативний член EFP. Автор 92 наукових праць, із них навчального посібника, 2-х монографій, 5 патентів, 9 методичних рекомендацій, інформаційного листа.

 

 

 

Особливості хірургічного підходу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (оптимізація репаративного остеогенезу методом дослідження ex vivo).

 

         У доповіді будуть розглянуті деякі особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту, зокрема методом направленої тканинної регенерації, з використанням запатентованого підходу культивування ex vivo фібробластоподібних клітин для визначення потенційних переваг різних кістковопластичних матеріалів для кожного конкретного пацієнта. На клінічних випадках буде продемонстровано особливості досягнення найбільшої біосумісності даних матеріалів, а також  представлено аналіз безпосередніх та віддалених результатів лікування.

 

 

 

15

 

Павло Леоненко (Україна)

 

д. мед. н., професор  кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”.

 

 

 

Дентальна імплантація, протезування та фармакологічний супровід у пацієнтів на тлі генералізованого пародонтиту.

 

На основі аналізу результатів наукових досліджень за останні п’ять років встановлені певні особливості структурно -функціонального стану зубо - щелепного апарату у хворих на генералізований пародонтит у порівнянні з пацієнтами без уражень пародонта. Доведено, що  локальні зміни архітектоніки та міцності кісткової тканини, втрата щільності найбільше виражені у ділянках потенційної імплантації. Встановлено наявність розбалансування процесів ремоделювання кісткової тканини із вірогідним посиленням резорбції. Відтак доповідь присв’ячена фармакологічній корекції цих станів, а також протоколам дентальної імплантації та протезуванню на дентальних імплантатах у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

 

 

16

 

Галина Леоненко (Україна)

 

к. мед. н., доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ імені О. О. Богомольця.

 

 

 

Ортодонтичні коригуючі заходи на етапах комплексної реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

Усуненню оклюзійної травми на етапах реабілітації пацієнтів з генералізованими захворюваннями пародонту приділяється значна увага. Без ортодонтичної корекції та усунення зубо - щелепних деформацій комплексне лікування та стабілізація перебігу генералізованого пародонтиту неможливі. Відтак під час доповіді будуть викладені протоколи ортодонтичного коригуючого лікування різними типами ортодонтичної апаратури.

 

 

 

17

 

Юлія Коленко (Україна)

 

д. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.Член правління ВГО “«Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”, асоціативний член EFP.

 

 

 

Роль первинної ланки в профілактиці онкологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота.

 

Впродовж останніх років спостерігається зростання кількості передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота. Раннє виявлення ознак малігнізації дає можливість вчасно провести радикальне і органозберігаюче лікування. У зв'язку з цим прогностична оцінка чинників ризику малігнізації, своєчасне виявлення ознак малігнізації й ефективне лікування передракових захворювань СОПР є актуальною проблемою сучасної стоматології. У доповіді будуть розкриті алгоритми діагностики та лікування новоутворень порожнини рота.

 

18

 

Іван Попович (Україна)

 

к. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології "Української медичної стоматологічної академії" м. Полтава. Член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”, асоціативний член EFP.

 

 

 

Комплексний підхід до реабілітації хворих на генералізований пародонтит.

 

Об’єктивізація стану тканин пародонта. Принципи та етапи реабілітації пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Послідовність терапевтичних, ортопедичних та хірургічних втручань при реалізації принципів індивідуалізації та диференціації  лікування пародонтологічних пацієнтів.

 

19

 

Валерій Бургонський (Україна)

 

к. мед. н., доцент  кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

 

 

 

Поєднання сучасних технологій і методів традиційної народної медицини в комплексному лікуванні, профілактиці та реабілітації пародонтологічних хворих.

 

У доповіді будуть розглянуті сучасні заходи, спрямовані на ослаблення дії патогенних чинників в порожнині рота (лазерні технології, електричний скейлінг, водолікування). Будуть представлені традиційні способи впливу на макроорганізм хворого з метою загального оздоровлення і підвищення резистентності органів порожнини рота до патогенних чинників (аюрведа, рефлексотерапія, гурудотерапія, ароматерапія, апітерапія та ін.); погляди на раціональне збалансоване харчування; традиційні психофізичні техніки та сучасні досягнення психотерапії (медитивні техніки, аутогенне тренування, динамічні методики, музикотерапія та ін.)

 

 

 

 

 

 

 

 Асоціація лікарів- пародонтологів України запрошує!!!

Ведучий хірург - пародонтолог Європи – професор

Kоркуд Демірель проводить майстер – клас

в рамках міжнародної науково-практичної конференції

«Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта:

від Perio- до Implа-»

 

 

 

Додатковий бонус – можливість почути про особистий погляд професора

 

K. Деміреля на місце пародонтології в сучасній стоматології та його шлях до вершин в професії

 

 

 

Подія відбудеться 30 березня 2018 р. (п'ятниця) м. Київ (12:00-19:00)

 

за адресою: бул. Т. Шевченко 1, кафедра терапевтичної стоматології

 

ІС НМАПО імені П. Л. Шупика

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА УЧАСНИКА

 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Інноваційні підходи до лікування захворювань пародонта: від Perio- до Impla-»

 

29 - 30 березня 2018 року

 

ПІБ _____________________________________________________________________________

 

Місце роботи: ____________________________________________________________________

 

Службова адреса: ________________________________________________________________

 

Домашня адреса: вул. ___________________________________ Буд. ___________ Кв. ______

 

Місто: _________________________ Індекс: ________________Область: _________________

 

Тел. (з кодом міста): ______________________________

 

Моб.: _______________________________________ e-mail: ______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Участь у конференції

до 20.02.18

з 21.02. до 20.03.18

Після 21.03.18 та в день конференції

Для членів ВГО «АЛПУ» (при оплаті річного внеску за 2018 рік)

1500 грн.

2000 грн.

2500 грн.

Для членів інших стоматологічних асоціацій

2000 грн.

2500 грн.

3000 грн.

Для аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів, студентів

При оплаті повної ціни 2-х учасників - 3-й учасник має 50% знижку

1000 грн.

1200 грн.

1500 грн.

 

 

 

 

 

Для бажаючих - СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД  29 березня  -

 

обов’язково мати при собі паспорт або водійські права під заставу обладнання

 

 (навушники та приймач)

 

ФОРМА ОПЛАТИ

 

Я здійснюю банківський переказ,

 

Переказ готівки №___________________

 

Дата здійснення операції «___»__________20___р.

 

Платник (ПІБ) _________________________

 

Отримувач ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», Код отримувача МФО 321842, Р/р 26008053105820, Банк отримувача КРУ КБ «Приватбанк», Код банку отримувача ЗКПО  34532008, ЕРДПУ 26079364,

 

Загальна сума (цифрами і словами)_________________________

 

Призначення платежу За участь у міжнародній науково-практичній конференції 29-30 березня 2018 року.

 

Я сплачую готівкою

 

До вартості конференції входять лекційна програма, сертифікат учасника міжнародної конференції, інформаційна  папка, кофе-брейк 29.03-30.03.18.

 

У разі відмови від участі в конференції до 01 березня - буде утримано 30% реєстраційного збору, після 20 березня – сума не повертається.

 

Будь ласка, заповніть анкету друкованими літерами та відправте разом з квитанцією на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

З додатковою інформацією можна ознайомитись на сайті: usperio.org.ua (сайт з мобільних телефонів не відкривається)

 

Контактні особи: доц. Солнцева Тетяна Олексіївна – 050-633-26-95;

 

                              доц. Ашаренкова Ольга Вікторівна – 067-250-56-35.

 

З повагою, організаційний комітет

 

ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні лікарі-стоматологи,

 

 Асоціація лікарів- пародонтологів України запрошує!!!

 

Ведучий хірург - пародонтолог Європи – професор

 

Kоркуд Демірель проводить майстер – клас

 

в рамках міжнародної науково-практичної конференції

 

«Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта:

 

від Perio- до Implа-»

 

на тему:  «Вільний ясеневий лоскут та сполучнотканинний лоскут»

 

 

 

Додатковий бонус – можливість почути про особистий погляд професора

 

K. Деміреля на місце пародонтології в сучасній стоматології та його шлях до вершин в професії

 

 

 

Подія відбудеться 30 березня 2018 р. (п'ятниця) м. Київ (12:00-19:00)

 

за адресою: бул. Т. Шевченко 1, кафедра терапевтичної стоматології

 

ІС НМАПО імені П. Л. Шупика

 

 

 

Мета майстер – класу: показати епітелізовані та сполучнотканинні лоскути, ознайомити з особливостями деформації біотипу, рецесії ясен і базовими хірургічними принципами роботи з м'якими тканинами навколо імплантатів.

 

 

 

2

 

Kоркуд Демірель (Туреччина) - д.мед.н., професор, працює на кафедрі пародонтології факультету стоматології Істамбульського університету, має приватну практику.

 

Є членом Турецької спілки пародонтологів, Американської академії пародонтології, Європейської академії остеоінтеграції.

 

Президент Європейської федерації пародонтологів (EFP) –

 

2010-2011рр.

 

Голова комітету післядипломної освіти Європейської федерації пародонтологів (EFP).  

 

 

 

 

 

Програма майстер – класу:

 

  • Теоретична частина - лекція  (2 год).

 

Теоретична частина.

 

  1. 1.Мій особистий погляд на значення пародонтології - шлях до професіоналізму.

 

Будуть розглянуті клінічні особливості біотипів ясен та менеджмент, методи збільшення смуги кератинізованої тканини, вільні епітелізовані лоскути, етіологія, природа та методи лікування рецесії ясен, сполучнотканинний лоскут.

 

  1. 2.Практична частина.

 

 

 

Буде проведена демонстрація накладання безперервних замикаючих швів, формування епітелізованих лоскутів для збільшення смуги кератинізованих тканин, коронально направленого лоскуту, сполучнотканинного лоскуту при лікуванні рецесії ясен і деформаціях біотипу, конвертна техніка.

 

У вартість участі входять: комплектуючі для проведення практичної частини майстер - класу, індивідуальний одноразовий комплект медичного одягу, інструментальне забезпечення для виконання втручання, щелепи тварин;  кава-брейк та обід.

 

 

 

Умови участі:

 

 

 

при оплаті до 28.02.2018 – 170 Євро

 

при оплаті з 29.02.2018 по 30.03.2018 – 200 Євро

 

(За курсом НБУ на час сплати)

 

 

 

Учасники майстер-класу отримають сертифікат з відповідною кількістю балів та 50% знижку на участь у конференції 29.03.18р., а також переклад авторської статті лектора з його автографом.

 

 

 

 

 

         Кількість місць обмежена.  Просимо бронювати участь завчасно.

 

        

 

 

 

 

 

Контактна особа:

 

к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології

 

ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

 

Копчак Оксана Вікторівна, тел. 067 503 36 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОПЛАТИ

 

Я здійснюю банківський переказ, безкоштовний для одержувача платежу, на рахунок:

 

Одержувач ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

 

Р/р 26008053105820, Банк одержувача КРУ КБ «Приватбанк», МФО 321842,

 

Ідентифікаційний код 34532008

 

 

 

 Ассоц член лого

Dear colleagues and friends! Today in the life of our "Ukrainian society of periodontists" there was a remarkable event - by the decision of the EFP Executive Committee, all associate members of EFP got the right to use a new logo, reflecting our full involvement in this organization !!!
This is a perfect wonderful solution! Enjoy together with us, because we are talking about the prestige of Ukraine in Europe !!!
On behalf of the board and the coordination council of our USP, we thank the Executive Committee and express the hope that we will become a full member of this organization very soon !!!

 

Registration in Ukrainian society of periodontists:

https://docs.google.com/forms/d/1SawGtpaauwNopXPMeL7NnL7qJvU-RP6pejtLeqz1Qh8/edit#responses 

 

EFP News:

Key date: November 28, deadline for EuroPerio9 abstract submissions
The deadline for submissions of abstracts for consideration for next year’s EuroPerio9 congress is fast approaching.

 http://www.efp.org/newsupdate/europerio9-abstracts-deadline-nov-28/

 

University of Turin joins EFP’s accredited postgraduate programme
The University of Turin has become the latest university to offer an EFP-accredited postgraduate programme in periodontology.

http://www.efp.org/newsupdate/university-turin-efp-accredited-pgrad/

 

 

Czech perio days explores failures in periodontology, compromised teeth and implants, and other key topics
The Czech Society of Periodontology recently staged a two-day meeting that explored key topics in periodontal clinical practice.

http://www.efp.org/newsupdate/czech-perio-days-explores-failures-in-pe/

 

Latest issue of JCP Digest focuses on generalised aggressive periodontitis
Generalised aggressive periodontitis (GAgP) is characterised by rapid attachment loss and bone resorption in the inter-proximal areas of more than three permanent teeth, other than first molars and incisors.

http://www.efp.org/newsupdate/jcp-digest-gagp/

 

 

Italian perio society holds course on treating severely compromised teeth
A recent two-day course organised by the Italian Society of Periodontology (SIdP) put the focus on how dental professionals should treat severely compromised teeth.

http://www.efp.org/newsupdate/sidp-course-compromised-teeth/

 

 

EFP and AAP bring experts together to review disease classification in world perio workshop that will have big impact
One of the most important events in recent years in the science of periodontology opens in Chicago on November 9, bringing together more than a hundred experts from across the world in a workshop whose effects are likely to be far-reaching and long-lasting.

http://www.efp.org/newsupdate/efp-aap-world-workshop-classification/

 

 

 

Ukrainian society of periodontists invites all doctors to participate in the largest event in the world of periodontology - the international congress EuroPerio 9 !!!
Scientific-practical conference on clinical periodontology: "Periodontology - Yesterday, Today, Tomorrow", Lviv. 27.10.17

 

Lvivska1

 

Lvivska2

 

Lvivska3

 

Lvivska4

 

Lvivska5

 

Lvivska6

 

Lvivska7

 

Lvivska8

 

Lvivska9

 

Lvivska10

 

Lvivska12

 

Lvivska13

 

Lvivska14

 

Lvivska15

 

 

 

 

 

10/20/2017 passed 4 National Ukrainian Dentistry Congress !!!
Symposium "Innovative approaches to the diagnosis and treatment of periodontal tissue diseases and oral mucosa in childhood and adulthood".
Ukrainian society of periodontists invites to the International Congress - EuroPerio 9!!!

 

kongres1

 

 kongres2

 

 kongres3

 

kongres4

 

kongres5

 

kongres6

 

kongres7

 

kongres8

 

kongres9

 

kongres20

 

kongres11

 

kongres12

 

kongres13

 

kongres14

 

EFP News № 9

 

http://www.efp.org/publications/newsletters/efpnews09/

EFP News n  9 FINAL 1 1

EFP News n  9 FINAL 1 2

EFP News n  9 FINAL 1 3

EFP News n  9 FINAL 1 4

EFP News n  9 FINAL 1 5

 

 

Today at the Department of Therapeutic Dentistry of the ID  NMAPE named after PL Shupik passed a master class for interns.
Topic: Endo, Perio

mk1

mk2

mk3

mk4

mk5

 

 

EuroPerio 9

More information:

http://www.efp.org/europerio9/index.html

 

EP1

 

EP2

 

EP3

 

EP4

 

EP5

 

EP6

 

EP7

 

EP8

 

EP9

 

EP10

 

EP11

 

EP12

 

EP13

 

EP14

 

EP15

 

EP16

 

EP17

 

EP18

 

EP19

 

EP20

 

EP21

 

EP22

 

EP23

 

EP24

 

EP25

 

EP26

 

EP27

 

EP28

 

Our participation in international conferences for 5 years (2013-2017)

 

Israel 2013

March 15, 2013. Meeting of the EFP Assembly, Jerusalem (Israel). Ukrainian society of periodontists was honoured by associate membership to EFP.

 

22366658 1706916299321382 3229320604209062075 n

 9-12.04. 2014. “XII Kongress Stomatologów Polskich”, Krakow (Poland)

 

22279590 1706934145986264 264086935184593668 n

5-7.03.2015. 17 International congress "Periodontitis: awareness, innovation and method for the management of an epidemic". Italy

 

22222061 1706925482653797 2845977035852506399 n

 3-6.06.2015. International Congress EuroPerio 8. London (Great Britain)

 

Our international conferences for 5 years (2013-2017) 

 

Clinical periodontology - vision into future 2013 Kiev 

11-12.04. 2013. 5-th international stomatological congress “Clinical periodontology – the vision into future”. Under support of European Federation of Periodontology
Foreign colleagues invited to the conference:
M. D., Prof. P. Baehni (Switzerland); 
PhD, Assoc. Prof. J. Pytko-Polonczyk (Poland); M. D., Prof. G. Matuliene (Switzerland); 
M. D., Prof. L. Y. Orekhova (Russian Federation); 
M. D., Prof. O.I. Grudianov (Russian Federation); 
M. D., Prof. K. Demirel (Turkey); 
PhD, Assoc. Prof. D. Bozic (Croatia); 
M. D., Prof. O. V. Shchypsky (Russian Federation); 
M. D., Prof. N.A. Yudina (Republic of Belarus).
The guest of the conference is Dr. M. Reners (Belgium).
The conference was attended by 250 doctors.
 

Kiev (Ukraine)

 

13-14.11.2014 Kiev

13-14.11.2014 – VI Scientific-practical conference with international attendance “Interdisciplinary approach in treatment of periodontal disease. Myth or reality?”, Under support of European Federation of Periodontology. Among the participants, besides the leading Ukrainian experts in the field of periodontology from different regions of Ukraine (Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Poltava), colleagues from abroad: 
M. D., Prof. K. Demirel (Turkey); 
J.L. van Dijk (Netherlands); 
PhD, Assoc. Prof. D. Bozic (Croatia)
The conference was attended by 310 doctors. 

Kiev (Ukraine)

 

16-17.04.2015 Kiev 

16-17.04.2015. Scientific-practical conference with international attendance «Regenerative periodontology: modernity and future». 
Foreign colleagues invited to the conference:
M. D., Prof. N.A. Yudina (Republic of Belarus)
Under support of European Federation of Periodontology. Within the framework of the conference was the student study club of Society "Periodontal meeting: From science to practice...", wich was attended by about 60 students, interns, clinical residents, postgraduate students.
The conference was attended by about 230 doctors.

Kiev (Ukraine)

 

22221807 1706937752652570 4383393256743315165 n 

 22366361 1706937855985893 4937490717842299960 n

22228634 1706937749319237 2451205679204754237 n

22289879 1706937742652571 2491649967518810865 o

22308922 1706937745985904 8221497739490388392 n 

6-7.04.2017. Scientific-practical conference with international attendance «Modern approaches to diagnostics and treatment of polymorbid patients with concomitant pathology of periodont and internal organs». Under support of European Federation of Periodontology
Foreign colleagues invited to the conference:
M. D., Prof. K. Demirel (Turkey);
M. Reners (Belgium); 
A. Puriene (Lithuania); 
D. Ivanauskayte (Lithuania); 
A. Darrat (Libya); 
A. Elharathi (Libya); 
A. El-Geriani (Libya).
The conference was attended by about 340 doctors.
Kiev (Ukraine)

 

 

22255136 1706928649320147 1572460495045166413 o 

22279882 1706928652653480 3641173664243518052 n

22308743 1706928655986813 2480627183158304446 n

22308944 1706928642653481 1176935191962552974 n 

17-18.09.2015. International scientific-practical conference “Cell therapy and tissue bioengineering in dentistry”. 
Foreign colleagues invited to the conference:
Adjun. Prof., PhD, DDS Vincenzo Iorio Siciliano (Italy); 
Prof. Claudio Banzi (Italy); 
Prof., PhD, DDS David M. Dohan Ehrenfest (USA); 
Prof., M.D. Zurab Kakabadze (Georgia); 
Assoc. Prof. Roman Zarudiy (Russia). 
Within the framework of the conference was workshop by Prof. Chumakova Y.G. on 18.09 - “From the struggle with microbial biofilm - to the successful regeneration of tissues”
The conference was attended by about 230 doctors.

Odessa (Ukraine)

  

22228313 1706939569319055 4709755381174086377 n

22309000 1706939565985722 6556528093872629273 n

22308863 1706939715985707 4251826340279071496 n

22279562 1706939572652388 3206951897026361204 n 

8-9.04.2017. Symposium “Hyaluronic Acid in Dentistry: Science and Advances”. 
Foreign colleagues invited to the conference:
Prof. Andrea Pilloni, MD, DDS, MS (Italy); 
Dr. Mogammad Thabit Peck, MSc, MChD, MRD RCSEd, FDS RCEd (South Africa); 
Dr. Rami Al-Khateeb, PhD (Jordan). 
The Symposium was attended by 140 doctors.

Kiev (Ukraine)

 

Our workshops for 5 years (2013-2017) 

22228497 1706947832651562 4971800546044027656 n

22228617 1706947749318237 8201411440339726093 n

22281675 1706947765984902 2817890420776489703 n 

Workshop in Kiev (Ukraine)

  

22281928 1706948409318171 5291694584191816118 n

 Workshop in Lviv (Ukraine)

 

22279626 1706948785984800 8732542668037180577 n

Workshop in Odessa (Ukraine)

 

 22281855 1706950282651317 4002550259673897511 n

 Workshop in Poltava (Ukraine)

 

 22281844 1706950625984616 7272246523236764429 n

 Workshop in Uzhgorod (Ukraine)

 

Our Ukrainian conferences for 5 years (2013-2017) 

22281715 1706941855985493 4409796207347598743 n

25.03.2016 – Poltava - Scientific-practical conference “Actual issues of clinical periodontology”
The conference was attended by about 500 doctors.

  

22310252 1706944555985223 2833910141616543746 n

21.09.2016 – Bila Tserkva – Conference “Pharmacotherapy in the treatment of periodontal tissue diseases”
The conference was attended by 48 doctors.

 

22228406 1706936745986004 5079877527720937402 n

09.02.2017 – Kiev – Symposium "Perio. Endo. Resto: Science. Practice. Experience. »

The conference was attended by about 110 doctors.

 

22222019 1706944569318555 689492294849408430 n

 17.02.2017. Conference “Periodontal disease in children, clinical features, diagnosis and treatment”. Bila Tserkva (Ukraine)

 

22310316 1706940415985637 368113642371979089 n

26.04.2017 – Kiev - Symposium "Perio-, Endo-, Resto-II: Science. Practice. Experience. »
The conference was attended by about 130 doctors.

 

 

 

Ukrainian Society of Periodontists invites

to participate in the international congress EuroPerio 9 (20-23 June 2018, Amsterdam)

 

 

The registration starts on September 25, 2017

 

 

EARLY
until
March 14, 2018
REGULAR
until
June 8, 2018
LATE & ONSITE
from
June 9, 2018
EFP Members 530,- EUR 680,- EUR 810,- EUR
Non Members 680,- EUR 810,- EUR 930,- EUR
Dental Hygienists 390,- EUR 490,- EUR 610,- EUR
Students*/Dental Assistants**/Nurses** 260,- EUR 315,- EUR 375,- EUR

 

* proof required (full-time students only)
** proof required

 

 


For registration, call (044) 235 63 94

 

IMG 7488

EP9 sayt

 

Video of the Month: Getting moving for EuroPerio9

Videos featuring EFP president Gernot Wimmer, members of the EuroPerio9 organising committee, and the presidents of EFP-affiliated national societies of periodontology, have been released on YouTube as part of the EuroPerio9 promotional campaign. Using the slogan “Let’s get moving for EuroPerio9”, the videos feature the participants on bicycles in Amsterdam, the host city for the June 2018 congress.

http://www.efp.org/email/2017/august-video.html?ga=bmo0817

 

 

EFP launches alumni project and invites online registration

EFP Alumni, a network based around the EFP’s accredited postgraduate programmes in periodontology has been launched. The EFP Alumni project, co-ordinated by Filippo Graziani, brings together graduates and teachers of these programmes. Special EFP Alumni events (including a session at EuroPerio9) are now being organised. The EFP invites anyone who qualifies for membership to register online at the EFP Alumni page in the Education section of the EFP website.

http://www.efp.org/newsupdate/efp-alumni-project-online-registration/?ga=bmo0817

 

Full details of EuroPerio9 scientific programme are released

The EuroPerio9 organising committee has published the "second announcement" of the scientific programme for the congress, which takes place at the RAI Amsterdam centre from June 20 to June 23, 2018. Highlights include live surgery, a debate about the use of antibiotics, an interactive session on treatment scenarios, and the “nightmare session”.

http://www.efp.org/europerio9/docs/europerio9-2018_2nd-announcement_a5-quer_06_final02_web.pdf?v=1502269266&ga=bmo0817

 

Michèle Reners outlines vision for EuroPerio9

Michèle Reners, chair of the organising committee for EuroPerio9, says that the Amsterdam 2018 congress will be more interactive than ever, with a greater participation from women and young periodontal professionals, and with many innovations in the programme. “I think that the combination of the location, the scientific programme, and our communications plans will create a very interesting meeting that everyone can benefit from and experience in a good way,” she says.

http://www.efp.org/newsupdate/michele-reners-vision-europerio9/?ga=bmo0817

 

New-look Perio Insight magazine puts spotlight on genetics and highlights latest periodontal research

The summer edition of Perio Insight magazine can now be downloaded from the EFP website. It offers an in-depth analysis of the role of genetics in periodontal disease, a report on a global call for action on periodontal diseases, and a round-up of recent research published in the EFP’s Journal of Clinical Periodontology.

http://www.efp.org/publications/perioinsight/perioinsight04/?ga=bmo0817

 

ADV EUROPEANDAY 2017 FLATTEN HORIZONTAL

 

im344-190050

 

Filippo Graziani, EFP coordinator of the European Gum Health Day in 2017, thanked for participation: "This is unprecedented in European Dentistry, and I am deeply grateful to dozens of colleagues working voluntarily throughout Europe to make this day special"

 

 

 

http://www.efp.org/newsupdate/huge-success-european-gum-health-day/?ga=bmo0517

 

 

Dear colleagues and friends!
So, this day has come ... May 12 - European Day of healthy gums -European Gum Health EFP-2017 !!! Today we sum up the first results and I should say with pride that the Day was a success !!! The whole plan of activities, outlined by our Ukrainian Society of Periodontists (USP) was implemented !!! I am infinitely grateful to my students, and also to all colleagues who took an active part in this action !!! I thank all the heads of regional branches of our USP: Odessa, Kharkiv, Lviv, Zaporozhye, Uzhhorod, Belaya Tserkov, Poltava, Vinnitsa, Dnieper, Ivano-Frankivsk, Kramatorsk and, of course, Kiev !!! I thank the Ukrainian Association of Dental Hygienists (President-Prof. O.V.Denga), the Ukrainian Academy of Dental Health (President-Prof. N.Savichuk), TMO "Stomatology" Kiev (Director VA Mohorev, Deputy Director-VP Mirza), director of IS NMAPO them. P.L. Shupika (prof.- EN Doroshenko), who actively supported our action and really helped its implementation !!!
Special thanks to our partners, without which we could not give patients memorable information on prevention issues: Lacalut, Colgate, GSK, Bishofit, and Dentsply Sirona !!! Today we have shown you such a professional unity and mutual understanding that it is worth a lot !!!
THANK YOU ALL !!!
The Department of Therapeutic Dentristry of the IS NMAPO named after PL Shupyk with the support of the NGO "Ukrainian Society of Periodontists" conducted a preventive examination of patients to determine their periodontal status using a single card for periodontal examination.
All examined were given recommendations on hygienic care for the oral cavity.

 

каф1

каф2

каф3

каф4

каф5

Department of Children's Dentistry of the Institute of Dentistry of the National Medical Academy of Postgraduate Education
Named after PL Shupik and the Public Association "The Academy of Dental Health" supports and is actively involved in the activities of the Ukrainian Society of Periodontists, headed by Prof. Beloklitska GF
PREVENTION OF DISEASES OF PERIODONT IN CHILDREN - PLEDGE OF THEIR Dental Health.

дет1

дет2

дет3

Doctors of DPEMC NMAPE named after PLShupik took part in the European day of healthy gums - EFP - 2017, which is held at IS NMAPO named after PL Shupik with the support of the Ukrainian Society of Periodontists and the Ukrainian Academy of Dental Health. A preventive examination of patients was carried out to determine their periodontal status using a single card for a periodontist examination with recommendations for hygienic care of the oral cavity.

спнмц1

спнмц2

спнмц3

спнмц4

All the photos you can find on the page of our Association in facebook:

https://www.facebook.com/perioukraine/ 

ADV EUROPEANDAY 2017 FLATTEN HORIZONTAL

EP9 sayt

 IMG 7488

       logo           sirona     lacalut                              

 

Liflet 2014 VI-konferrns 2

 

 

 

 

 

News

Error: No articles to display

 logo2   
Ukrainian Society of Periodontology, The Department of Therapeutic Dentistry,
NMAPE named after P.L.Shupyk
No: 1, Blvd. Shevchenko, Kiev, 01004 Ukraine
Tel: 380-44-235 63 94
Факс: 380-44-235 63 94
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.