User Registration

or Отмена
Всеукраинская общественная организация «Ассоциация врачей-пародонтологов Украины»
  • 1

 

20   21   22   23

 

Організатори

 

НМАПО імені П. Л. Шупика

 

ВГО  «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

 

За підтримки

 

Європейська федерація пародонтологів (EFP)

 

ГО «Асоціація стоматологів України»

 

ГО «Академія стоматологічного здоров'я»

 

ГО «Асоціаціїя зубних гігієністів України»

 

 

 

Шановні колеги – друзі та однодумці

 

Асоціації лікарів – пародонтологів України!

 

Дорогі колеги!
Запам'ятайте ці дати: 29-30 березня 2018 !!!
Асоціація лікарів-пародонтологів України запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції: Інноваційні підходи до лікування захворювань пародонта: від Perio-до Impla-.
У програмі конференції - доповіді провідних фахівців Європи та України!!!
Вперше в роботі нашої конференції візьме участь член виконавчого комітету EFP, елект-президент EFP - професор Філіппо Граціані (Піза, Італія)!!!
Серед гостей друзі нашої АЛПУ, які неодноразово виступали з доповідями у нас - відомі в Європі професора - паст-президент EFP, професор Коркуд Демірель (Стамбул, Туреччина), Наталія Юдіна (Мінськ, Білорусь)!!!

 

Конференція внесена до Реєстру з’їздів та науково-практичних конференцій, які затверджені МОЗ України.

 

По закінченню конференції учасники отримують сертифікат.

 

У програмі заходу будуть приймати участь ведучі фахівці Європи та України в області пародонтології, рентгенології, регенеративних технологій, що використовуються в сучасній медицині.

 

 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Реєстрація учасників.

 

Урочисте відкриття.

 

 

 

 1грац

 

Проф. Філіппо Граціані

 

DDS, MClinDent (Perio), доктор філософії

 

 

 

Посади:

 

• доцент кафедри пародонтології, університет Пізи

 

• Почесний професор, Гонконгський університет

 

Наукові ступені:

 

• 1998: доктор стоматології (Cum Laude)

 

• 2001: доктор філософії у хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії

 

• 2004: спеціалізація "Пародонтологія", Eastman Dental Institute, UCL

 

• 2008: магістр «Клінічні дослідження»

 

• 2010: спеціалізація "Хірургічна стоматологія" (Cum Laude)

 

Дослідження, нагороди та публікації:

 

• Автор понад 60 статей у міжнародних журналах.

 

• h-коефіцієнт: 19; IF> 100

 

• 2005: 2-а премія за дослідження EFP

 

• 2013: Robinson Award - Американська Академія Пародонтології

 

• Премія Жаккарта за клінічні дослідження - EFP

 

• 2017: HM Goldman Prize - Італійське Товариство Пародонтології

 

• Рецензент численних наукових журналів.

 

• Член редакційної колегії журналу "Journal of Clinical Periodontology"

 

• Асоціативний редактор Minerva Stomatologica.

 

• Його дослідницька діяльність зосереджена на пародонтальному хірургічному лікуванні та на періомедицині.

 

Клінічна діяльність:

 

• Координатор проекту "Пародонтологія, галітоз та пародонтальна медицина" університетської лікарні Пізи (www.periomed.org)

 

• Засновник Центру стоматологічної гігієни та пародонтології, де має приватну практику з пародонтології (www.cidep.it)

 

Наукові товариства:

 

• President Elect 2019 EFP 

 

• Член Виконавчого Комітету - EFP

 

• Колишній Генеральний секретар Італійського Товариства Пародонтології та Імплантології.

 

• Делегат EFP Італійського Товариства Пародонтології та Імплантології.

 

• Координатор Європейського дня здоров'я ясен 2017

 

• Координатор EFP Alumni

 

 

 

Консервативне пародонтальне лікування.

 

Хірургічне очищення пародонтальних дефектів та раніше забрудненої поверхні коренів зубів може відновити здоров'я пародонту при чіткому контролі зубної бляшки. Проте різноманітні хірургічні методики пропагували лікувати пародонтальні дефекти консервативно. Дійсно, консервативна хірургія (КХ) складається з ряду різних хірургічних процедур, спрямованих на отримання доступу до поверхні кореня для видалення залишків нальоту/каменю без активного видалення кістки і найчастіше без резекції м'яких тканин. Серед цих методів існує чотири групи різних видів лоскутів: відкритий лоскут, мінімально резективний лоскут, лоскут зі збереженням сосочків та тільки букальні/лінгвальні лоскути. Технічні аспекти можуть суттєво відрізнятися між цими видами лоскутів. Історично лоскути для доступу відносились до технік з найменш складним технічним підходом. Незважаючи на це, найновіші види лоскутів включають в себе деякі елементи дизайну та мануальну майстерність, які були частиною технічної спадщини відновлювальних хірургічних методів і можуть бути складними для клініциста. Належна оцінка ефективності важка, оскільки клініцист спирається на історичний досвід, який часто включає різні типи дефектів у одну групу, а також дизайн досліджень, які визначають клінічну придатність. Крім того, незважаючи на публікацію кількох систематичних оглядів та мета аналізу, що оцінюють регенеративну терапію, систематична оцінка КХ все ще відсутня. Ця інформація може бути корисною для клініцистів, оскільки КХ є технікою, що має вигідне співвідношення вартості та користі, часто використовується в клінічній практиці, і регенеративна/резективна хірургія не завжди може бути показана та / або бути методом вибора при лікуванні дефектів пародонту. Тому будуть показані результати різноманітних мета-аналітичних підходів для внутрішньокісткових, надкісткових та фуркаційних дефектів. Більше того, КХ може показати суттєві результати з точки зору первинних показників, таких як зменшення рухомості зуба. Тим не менш, потенційний ефект від хірургічного лікування та його вплив на стан пацієнта, такий як пов'язана зі станом здоров'я якість життя,  показав, що додаткові переваги хірургічного лікування після патогенної терапії мають бути обговорені.

 

 2

 

Kоркуд Демірель (Туреччина)

 

д.мед.н., професор, працює на кафедрі пародонтології факультету стоматології Стамбульського університету, має приватну практику. Є членом Турецької спілки пародонтологів, Американської академії пародонтології, Європейської академії остеоінтеграції. Президент Європейської федерації пародонтологів (EFP) – 2010-2011 рр., Голова комітету післядипломної освіти EFP.

 

 

 

Рецесії ясен: від етіології до лікування.

 

Рецесія ясен визначається як зміщення краю м'яких тканин апікально до цементно-емалевого з'єднання і може уражати окремі або множинні кореневі поверхні. Це може бути результатом різних сприятливих анатомічних особливостей, таких як тонкий біотип ясен, буккальне розташування зубів, недостатня кількість кератинізованих ясен або пов'язані з пацієнтом фактори, такі як надмірне чищення зубів чи хронічне запалення ясен.

 

Було запропоновано декілька хірургічних технік для лікування поодиноких та множинних рецесій ясен. Кінцевою метою цих методів пластики пародонту є отримання повного покриття коренів з оптимальною естетикою. Широко було продемонстровано, що в поодиноких рецесіях по Міллеру I та II класів, повне покриття коренів можна спрогнозовано отримати за допомогою різних технік. З іншого боку, охоплення множинних сусідніх рецесій ясен, здається, не є таким же передбачуваним, оскільки в таких випадках фактори, такі як більш деваскуляризована поверхня, бідніше кровопостачання, відмінності глибини рецесії та положення зубів роблять післяопераційне зцілення складнішим.

 

3

 

Наталія Юдіна (Білорусь)

 

д. мед.н., професор, завідуюча кафедрою загальної стоматології Білоруської медичної академії післядипломної освіти. Член міжнародної організації (IADR, FDI, EPDMA). Автор та співавтор більше 300 друкованих робіт, 6 монографій.

 

 

 

Прогнозування захворювань пародонта.

 

Можливості ранньої діагностики і прогнозування захворювань пародонта. Історична довідка. Базові підходи. Системи оцінки. Комп’ютерні програми. Предиктори і маркери, клінічні індикатори. Прогностична цінність факторів ризику захворювань пародонта. Клінічне застосування інструментів оцінки ризику. Сучасні стратегії профілактики і лікування захворювань пародонта, вплив на прогноз розвитку і перебігу патології.

 

 

 

4

 

Андрій Копчак (Україна)

 

д.мед.н., професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця. Є членом «Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів», «Асоціації остеосинтезу», «Німецької асоціації оральних імплантологів», віце - президент Української асоціації щелепно - лицевих хірургів та хірургів стоматологів, член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Автор 234 наукових праць, в тому числі 20 патентів України на корисну модель, співавтор базового підручника МОЗ України по хірургічній стоматології та щелепно - лицевій хірургії, 3 навчальних посібників, 1 монографії.

 

 

 

Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Лисенко О.С., Павличук Т.О.

 

Особливості корегуючих заходів при дефіциті кістки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

В доповіді будуть представлені основні методики хірургічних втручань, що застосовують при дефіциті кістки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, в тому числі для передімплантаційної підготовки; висвітлені способи оптимізації процесів регенерації із застосуванням сучасних методик та технологій. Будуть розглянуті механізми впливу факторів росту, тромбоцитарних концентратів (PRP, PRGF), біологічно активних молекул, генетичні та молекулярні основи персоналізованого застосування технік репаративної медицини, дослідження впливу тканинно - інженерних продуктів на основі мультипотентних стовбурових клітин, похідних неврального гребеня, як альтернатива кісткових аутотрансплантатів та вплив останніх на підвищення ефективності репаративної регенерації кісткової тканини.

 

 5

 

Наталія Савичук (Україна)

 

д. мед. н., професор. Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, професор кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика. Президент громадської організації «Академія стоматологічного здоров'я», віце - президент «Асоціації стоматологів України», почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України».

 

 

 

Кандида - асоційовані ураження слизової оболонки порожнини рота.

 

Гриби роду Candida є складовою мікробіому людини. Визначення значимості  грибів роду Candida у виникненні запальних та запально - деструктивних уражень слизової оболонки порожнини рота є складним завданням, враховуючи наявність носійства у 95% населення. Ідентифікація грибів є однією із складових верифікації діагнозу, так як необхідно довести не тільки їх наявність, а також їх роль у виникненні патологічних процесів. Зв'язок біотопу порожнини рота з біотопами мигдаликів, дихальних шляхів, травного каналу та шкіри обумовлює більш широкі погляди на пошук хронічного осередку інфекції та необхідність комплексного підходу до діагностики та лікування пацієнта з кандидозом. Важливою складовою патогенезу кандидозу є кандида-асоційована алергія. Клінічний перебіг кандида-асоційованих уражень слизової оболонки порожнини рота є не завжди «впізнаваним» лікарями та може мати «клінічну маску» неспецифічних запальних процесів. Лікування кандидозу має бути спрямоване на покращення стану пацієнта, усунення надлишкового росту грибів роду Candida та відновлення мікробіоти. Протирецидивна терапія має включати низку заходів, що дозволяють скеровувати найбільш значимі ризики рецидиву – реінфікування, транзиторні імунодефіцити та інші.

 

6

 

 Галина  Білоклицька  (Україна)

 

д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії. Президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів. Автор і співавтор понад 370 наукових праць, серед яких 8 підручників і навчальних посібників, 3 авторських свідоцтва, 31 патент.  Під керівництвом Г.Ф. Білоклицької захищено 16 кандидатських і 1 докторська дисертація, виконується 6 кандидатських і 2 докторські дисертації. Член редколегій ряду вітчизняних і зарубіжних стоматологічних журналів.

 

 

 

Білоклицька Г. Ф., Копчак О. В.

 

Модифікована методика ін'єкційної PRP-терапії у консервативному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ендотеліальною дисфункцією.

 

У доповіді буде представлений пошаговий алгоритм дій лікаря-стоматолога, направлений на отримання тромбоцитарної аутоплазми для проведення ін'єкційної PRP-терапії при захворюваннях пародонту, який складається з двох етапів: лабораторного та клінічного. Визначення коефіцієнта тромбоцитарної концентрації, по виведеній нами формулі, дозволяє лікарю виявити показання, визначити оптимальний обсяг для введення збагаченої тромбоцитами аутоплазми, а також прогнозувати ефективність використання даного методу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворого з ендотеліальною дисфункцією.

 

 

 

7

 

Ірина Мазур (Україна)

 

д. мед. н., професор, професор кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, президент ГО «Асоціації стоматологів України» з 2016 р., член «Української асоціації остеопорозу», почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Експерт координаційної Ради з питань стоматології Міністерства охорони здоров’я України.

 

 

 

Пародонтоліз - захворювання тканин пародонта з прогресуючою втратою кісткової тканини.

 

Прогресуюча втрата кісткової тканини альвеолярного відростка може бути зумовлена системними та генетичними захворюваннями людини. В лекції буде

 

 

 

8

 

Юлія Чумакова (Україна)   

 

д. мед. н., професор кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Генеральний секретар ВГО «Асоціації лікарів -пародонтологів України», Віце - президент Асоціації лазерної стоматології України. Член European Federation of Periodontology (EFP), асоціативний директор Міжнародної організації POSEIDO, Швейцарія.

 

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонту Державної установи «Інститут стоматології НАМН України». Приватна практика – лікар - пародонтолог клініки «Медіан», м. Одеса.

 

Автор понад 150 публікацій у наукових журналах, співавтор 5 книг, 6 Патентів України.

 

 

 

Сучасна концепція професійної гігієни порожнини рота у дітей і дорослих. Протокол GBT (guided biofilm therapy).

 

У доповіді будуть наведені сучасні уявлення про мікробну біоплівку, її структуру та етапи розвитку, порівняння складу мікробних асоціацій над’ясенної та під’ясенної біоплівки. Буде представлена інформація про роль біоплівки у розвитку карієсу зубів, пародонтиту та периімплантиту; висвітлені сучасні методи вивчення біоплівки та оцінки гігієнічного статусу порожнини рота, а також порівняльний аналіз ефективності різних методів видалення біоплівки (хімічний і механічний контроль біоплівки) шляхом професійної та індивідуальної гігієни порожнини рота. Новий протокол «Guided biofilm therapy» (EMS, Швейцарія) – це раціональне рішення впливу на біоплівку, що використовує технології Air-Flow, Perio-Flow та Piezon, що доведено численними науковими і клінічними дослідженнями.

 

9

 

Тетяна Петрушанко (Україна)

 

д. мед. н., професор, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), Віце-президент ВГО «Асоціації лікарів - пародонтологов України», голова Полтавського відділення «Асоціації лікарів - пародонтологов України», асоціативний член EFP. Автор понад 340 друкованих робіт, з них 180 наукових статей, співавтор підручників по терапевтичній стоматології, внутрішнім хворобам для студентів стоматологічного факультету, 2-х монографій, 20 навчальних посібників, програм по терапевтичній стоматології для студентів ВНЗ IV рівня акредитації. Має 34 патенти на винахід, 9 інформаційних листів. Науковий напрям – вивчення чинників ризику, механізмів розвитку, діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта, слизової оболонки порожнини рота.

 

 

 

Паління та пародонт. Тактика стоматолога.

 

Епідеміологічні аспекти змін пародонта у курців, патогенез та особливості клінічних проявів патологічних процесів у тканинах пародонта курців, тактика курації пацієнтів, що палять, на пародонтологічному прийомі.

 

           

 

10

 

Валерій Неспрядько  (Україна)

 

д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету з 1992 по 2015 роки, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), доктор медичних наук (1985 р.), професор (1987 р.). Голова спеціалізованої вченої ради НМУ імені О. О. Богомольця за спеціальністю 14.01.22 – “Стоматологія”, член правління «Асоціації стоматологів України», член редакційної колегії ряду медичних журналів, почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Підготував 14 докторів та 48 кандидатів медичних наук. Автор понад 300 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 4 підручників та посібників, 25 патентів на винахід та авторських свідоцтв.

 

 

 

Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Скрипник І. Л.

 

Цифрові протоколи оклюзійної реабілітації ортопедичними і ортодонтичними засобами пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

У доповіді буде висвітлено, що, завдяки застосуванню сучасних цифрових технологій за запропонованими авторами протоколами відкриваються нові можливості для оклюзійної реабілітації на якісно вищому рівні, який базується на запропонованому алгоритмі комплексної функціональної діагностики зубо – щелепно - лицевої ділянки і забезпечує довгострокову стабільність успішних результатів комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом в тому числі ортопедичними і ортодонтичними засобами. Показана ефективність комплексного міждисциплінарного підходу в лікуванні генералізованого пародонтиту з урахуванням стану функціональної динамічної оклюзії, жувальних м’язів і скроневонижньощелепних суглобів пацієнта.

 

11

 

Тетяна Іванова (Україна)

 

Сертифікований тренер Dentsply Maillefer (компанія Dentsply Sirona), керівник навчального центру "Аванто", лікар-стоматолог вищої категорії. Спеціалізація в області ендодонтичної та естетичної стоматології.

 

 

 

Особливості ендодонтичних захворювань і їх лікування при захворюваннях пародонту. Новітні технології для успішних рішень клінічних завдань (доповідь з демонстрацією)

 

У доповіді будуть представлені матеріали про поєднані ендодонтичні і пародонтологічні ураження, особливості лікування кореневих каналів в різних клінічних ситуаціях. Максимальне збереження твердих тканин, паралельне лікування внутрішньої і зовнішньої поверхні кореня, оклюзійний контроль - три кити успішного лікування ендо-періо патологій. Буде показана інновація в ендодонтії - інструментація кореневих каналів за допомогою Wave One Gold. Наведено результати лікування на прикладі трьох клінічних випадків: зовнішня цервікальна резорбція, склероз після травми, пародонтальний абсцес при пульпо-періодонтиті.

 

 

 

 

 

12

 

Лариса Дерейко (Україна)

 

к. мед. н., доцент, голова Львівського осередку ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», асоціативний член EFP, лікар - консультант, пародонтолог стоматологічної клініки "Пародент" (Львів-Україна, Торонто-Канада, Фенікс-США).

 

 

 

Агресивний пародонтит. Зуби чи імпланти - сучасна дилема для лікарів.

 

Лікування пародонтиту вважається ефективним, коли вдається зупинити процес деструкціі тканин пародонту та досягнути стабілізаціі в прогресуванні захворювання. Коригуюча терапія - це єдиний ефективний метод лікування пародонтиту, що забезпечує зменшення або повну ліквідацію пародонтальної кишені,що являється основним симптомом пародонтиту і зумовлює деструкцію тканин пародонту.

 

13

 

Анатолій Гулюк (Україна)

 

д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології ОНМедУ імені М. І. Пірогова, керівник центру реабілітації дітей з вродженими дефектами обличчя ДУ «Інститут стоматології НАМН України”.

 

 

 

Усунення дефекту кісткової тканини при деструктивних формах периімплантиту.

 

14

 

Олеся Годована (Україна)

 

д. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», асоціативний член EFP. Автор 92 наукових праць, із них навчального посібника, 2-х монографій, 5 патентів, 9 методичних рекомендацій, інформаційного листа.

 

 

 

Особливості хірургічного підходу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (оптимізація репаративного остеогенезу методом дослідження ex vivo).

 

         У доповіді будуть розглянуті деякі особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту, зокрема методом направленої тканинної регенерації, з використанням запатентованого підходу культивування ex vivo фібробластоподібних клітин для визначення потенційних переваг різних кістковопластичних матеріалів для кожного конкретного пацієнта. На клінічних випадках буде продемонстровано особливості досягнення найбільшої біосумісності даних матеріалів, а також  представлено аналіз безпосередніх та віддалених результатів лікування.

 

 

 

15

 

Павло Леоненко (Україна)

 

д. мед. н., професор  кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”.

 

 

 

Дентальна імплантація, протезування та фармакологічний супровід у пацієнтів на тлі генералізованого пародонтиту.

 

На основі аналізу результатів наукових досліджень за останні п’ять років встановлені певні особливості структурно -функціонального стану зубо - щелепного апарату у хворих на генералізований пародонтит у порівнянні з пацієнтами без уражень пародонта. Доведено, що  локальні зміни архітектоніки та міцності кісткової тканини, втрата щільності найбільше виражені у ділянках потенційної імплантації. Встановлено наявність розбалансування процесів ремоделювання кісткової тканини із вірогідним посиленням резорбції. Відтак доповідь присв’ячена фармакологічній корекції цих станів, а також протоколам дентальної імплантації та протезуванню на дентальних імплантатах у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

 

 

16

 

Галина Леоненко (Україна)

 

к. мед. н., доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ імені О. О. Богомольця.

 

 

 

Ортодонтичні коригуючі заходи на етапах комплексної реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

Усуненню оклюзійної травми на етапах реабілітації пацієнтів з генералізованими захворюваннями пародонту приділяється значна увага. Без ортодонтичної корекції та усунення зубо - щелепних деформацій комплексне лікування та стабілізація перебігу генералізованого пародонтиту неможливі. Відтак під час доповіді будуть викладені протоколи ортодонтичного коригуючого лікування різними типами ортодонтичної апаратури.

 

 

 

17

 

Юлія Коленко (Україна)

 

д. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.Член правління ВГО “«Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”, асоціативний член EFP.

 

 

 

Роль первинної ланки в профілактиці онкологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота.

 

Впродовж останніх років спостерігається зростання кількості передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота. Раннє виявлення ознак малігнізації дає можливість вчасно провести радикальне і органозберігаюче лікування. У зв'язку з цим прогностична оцінка чинників ризику малігнізації, своєчасне виявлення ознак малігнізації й ефективне лікування передракових захворювань СОПР є актуальною проблемою сучасної стоматології. У доповіді будуть розкриті алгоритми діагностики та лікування новоутворень порожнини рота.

 

18

 

Іван Попович (Україна)

 

к. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології "Української медичної стоматологічної академії" м. Полтава. Член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”, асоціативний член EFP.

 

 

 

Комплексний підхід до реабілітації хворих на генералізований пародонтит.

 

Об’єктивізація стану тканин пародонта. Принципи та етапи реабілітації пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Послідовність терапевтичних, ортопедичних та хірургічних втручань при реалізації принципів індивідуалізації та диференціації  лікування пародонтологічних пацієнтів.

 

19

 

Валерій Бургонський (Україна)

 

к. мед. н., доцент  кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

 

 

 

Поєднання сучасних технологій і методів традиційної народної медицини в комплексному лікуванні, профілактиці та реабілітації пародонтологічних хворих.

 

У доповіді будуть розглянуті сучасні заходи, спрямовані на ослаблення дії патогенних чинників в порожнині рота (лазерні технології, електричний скейлінг, водолікування). Будуть представлені традиційні способи впливу на макроорганізм хворого з метою загального оздоровлення і підвищення резистентності органів порожнини рота до патогенних чинників (аюрведа, рефлексотерапія, гурудотерапія, ароматерапія, апітерапія та ін.); погляди на раціональне збалансоване харчування; традиційні психофізичні техніки та сучасні досягнення психотерапії (медитивні техніки, аутогенне тренування, динамічні методики, музикотерапія та ін.)

 

 

 

 

 

 

 

 Асоціація лікарів- пародонтологів України запрошує!!!

Ведучий хірург - пародонтолог Європи – професор

Kоркуд Демірель проводить майстер – клас

в рамках міжнародної науково-практичної конференції

«Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта:

від Perio- до Implа-»

 

 

 

Додатковий бонус – можливість почути про особистий погляд професора

 

K. Деміреля на місце пародонтології в сучасній стоматології та його шлях до вершин в професії

 

 

 

Подія відбудеться 30 березня 2018 р. (п'ятниця) м. Київ (12:00-19:00)

 

за адресою: бул. Т. Шевченко 1, кафедра терапевтичної стоматології

 

ІС НМАПО імені П. Л. Шупика

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА УЧАСНИКА

 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Інноваційні підходи до лікування захворювань пародонта: від Perio- до Impla-»

 

29 - 30 березня 2018 року

 

ПІБ _____________________________________________________________________________

 

Місце роботи: ____________________________________________________________________

 

Службова адреса: ________________________________________________________________

 

Домашня адреса: вул. ___________________________________ Буд. ___________ Кв. ______

 

Місто: _________________________ Індекс: ________________Область: _________________

 

Тел. (з кодом міста): ______________________________

 

Моб.: _______________________________________ e-mail: ______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Участь у конференції

до 20.02.18

з 21.02. до 20.03.18

Після 21.03.18 та в день конференції

Для членів ВГО «АЛПУ» (при оплаті річного внеску за 2018 рік)

1500 грн.

2000 грн.

2500 грн.

Для членів інших стоматологічних асоціацій

2000 грн.

2500 грн.

3000 грн.

Для аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів, студентів

При оплаті повної ціни 2-х учасників - 3-й учасник має 50% знижку

1000 грн.

1200 грн.

1500 грн.

 

 

 

 

 

Для бажаючих - СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД  29 березня  -

 

обов’язково мати при собі паспорт або водійські права під заставу обладнання

 

 (навушники та приймач)

 

ФОРМА ОПЛАТИ

 

Я здійснюю банківський переказ,

 

Переказ готівки №___________________

 

Дата здійснення операції «___»__________20___р.

 

Платник (ПІБ) _________________________

 

Отримувач ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», Код отримувача МФО 321842, Р/р 26008053105820, Банк отримувача КРУ КБ «Приватбанк», Код банку отримувача ЗКПО  34532008, ЕРДПУ 26079364,

 

Загальна сума (цифрами і словами)_________________________

 

Призначення платежу За участь у міжнародній науково-практичній конференції 29-30 березня 2018 року.

 

Я сплачую готівкою

 

До вартості конференції входять лекційна програма, сертифікат учасника міжнародної конференції, інформаційна  папка, кофе-брейк 29.03-30.03.18.

 

У разі відмови від участі в конференції до 01 березня - буде утримано 30% реєстраційного збору, після 20 березня – сума не повертається.

 

Будь ласка, заповніть анкету друкованими літерами та відправте разом з квитанцією на електронну адресу: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

З додатковою інформацією можна ознайомитись на сайті: usperio.org.ua (сайт з мобільних телефонів не відкривається)

 

Контактні особи: доц. Солнцева Тетяна Олексіївна – 050-633-26-95;

 

                              доц. Ашаренкова Ольга Вікторівна – 067-250-56-35.

 

З повагою, організаційний комітет

 

ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні лікарі-стоматологи,

 

 Асоціація лікарів- пародонтологів України запрошує!!!

 

Ведучий хірург - пародонтолог Європи – професор

 

Kоркуд Демірель проводить майстер – клас

 

в рамках міжнародної науково-практичної конференції

 

«Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта:

 

від Perio- до Implа-»

 

на тему:  «Вільний ясеневий лоскут та сполучнотканинний лоскут»

 

 

 

Додатковий бонус – можливість почути про особистий погляд професора

 

K. Деміреля на місце пародонтології в сучасній стоматології та його шлях до вершин в професії

 

 

 

Подія відбудеться 30 березня 2018 р. (п'ятниця) м. Київ (12:00-19:00)

 

за адресою: бул. Т. Шевченко 1, кафедра терапевтичної стоматології

 

ІС НМАПО імені П. Л. Шупика

 

 

 

Мета майстер – класу: показати епітелізовані та сполучнотканинні лоскути, ознайомити з особливостями деформації біотипу, рецесії ясен і базовими хірургічними принципами роботи з м'якими тканинами навколо імплантатів.

 

 

 

2

 

Kоркуд Демірель (Туреччина) - д.мед.н., професор, працює на кафедрі пародонтології факультету стоматології Істамбульського університету, має приватну практику.

 

Є членом Турецької спілки пародонтологів, Американської академії пародонтології, Європейської академії остеоінтеграції.

 

Президент Європейської федерації пародонтологів (EFP) –

 

2010-2011рр.

 

Голова комітету післядипломної освіти Європейської федерації пародонтологів (EFP).  

 

 

 

 

 

Програма майстер – класу:

 

  • Теоретична частина - лекція  (2 год).

 

Теоретична частина.

 

  1. 1.Мій особистий погляд на значення пародонтології - шлях до професіоналізму.

 

Будуть розглянуті клінічні особливості біотипів ясен та менеджмент, методи збільшення смуги кератинізованої тканини, вільні епітелізовані лоскути, етіологія, природа та методи лікування рецесії ясен, сполучнотканинний лоскут.

 

  1. 2.Практична частина.

 

 

 

Буде проведена демонстрація накладання безперервних замикаючих швів, формування епітелізованих лоскутів для збільшення смуги кератинізованих тканин, коронально направленого лоскуту, сполучнотканинного лоскуту при лікуванні рецесії ясен і деформаціях біотипу, конвертна техніка.

 

У вартість участі входять: комплектуючі для проведення практичної частини майстер - класу, індивідуальний одноразовий комплект медичного одягу, інструментальне забезпечення для виконання втручання, щелепи тварин;  кава-брейк та обід.

 

 

 

Умови участі:

 

 

 

при оплаті до 28.02.2018 – 170 Євро

 

при оплаті з 29.02.2018 по 30.03.2018 – 200 Євро

 

(За курсом НБУ на час сплати)

 

 

 

Учасники майстер-класу отримають сертифікат з відповідною кількістю балів та 50% знижку на участь у конференції 29.03.18р., а також переклад авторської статті лектора з його автографом.

 

 

 

 

 

         Кількість місць обмежена.  Просимо бронювати участь завчасно.

 

        

 

 

 

 

 

Контактна особа:

 

к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології

 

ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

 

Копчак Оксана Вікторівна, тел. 067 503 36 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОПЛАТИ

 

Я здійснюю банківський переказ, безкоштовний для одержувача платежу, на рахунок:

 

Одержувач ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

 

Р/р 26008053105820, Банк одержувача КРУ КБ «Приватбанк», МФО 321842,

 

Ідентифікаційний код 34532008

 

 

 

 

 

 Ассоц член лого

Дорогие коллеги и друзья! Сегодня в жизни нашей "Ассоциации врачей-пародонтологов Украины" произошло замечательное событие - решением Исполнительного комитета EFF все ассоциативные члены EFP получили право использовать новый логотип, отражающий нашу полную причастность к этой организации!!! 
Это совершенное замечательное решение! Радуйтесь вместе с нами, ведь речь идет о престиже Украины в Европе!!!
От имени правления и координационного совета нашей АВПУ мы благодарим Исполнительный комитет и выражаем надежду, что уже совсем скоро станем full member этой организации!!!

Ассоциация врачей-пародонтологов Украины приглашает всех врачей к участию в крупнейшем событии в мире пародонтологии - международном конгрессе EuroPerio 9 !!!
Научно-практическая конференция по клинической пародонтологии: "Пародонтология - вчера, сегодня, завтра", г.. Львов. 27.10.17

 

 Регистрация в Асоциации врачей-пародонтологов Украины

 https://docs.google.com/forms/d/1SawGtpaauwNopXPMeL7NnL7qJvU-RP6pejtLeqz1Qh8/edit#responses

 

EFP Новости:

 

Ключевая дата: 28 ноября, крайний срок для тезисов EuroPerio9
Крайний срок подачи тезисов для рассмотрения на конгрессе EuroPerio9 в следующем году уже приближается!

 

 http://www.efp.org/newsupdate/europerio9-abstracts-deadline-nov-28/

 

 

 

Университет Турина присоединяется к аккредитованной последипломной программе EFP
Туринский университет стал последним университетом, предлагающим аккредитованную EFP аспирантуру в области пародонтологии.

 

http://www.efp.org/newsupdate/university-turin-efp-accredited-pgrad/

 

 

 

Чешские дни perio исследуют неудачи в пародонтологии.
Чешское общество пародонтологии недавно провело двухдневное совещание, на котором были рассмотрены ключевые темы в пародонтальной клинической практике.

 

http://www.efp.org/newsupdate/czech-perio-days-explores-failures-in-pe/

 

 

 

В последнем выпуске JCP Digest основное внимание уделяется генерализованному агрессивному пародонтиту
Генерализованный агрессивный пародонтит (GAgP) характеризуется быстрой потерей прикрепления и резорбцией кости в межапроксимальных областях более трех постоянных зубов, кроме первых коренных зубов и резцов.

 

http://www.efp.org/newsupdate/jcp-digest-gagp/

 

 

 

Итальянское общество perio проводит курс по лечению зубов
Недавний двухдневный курс, организованный Итальянским обществом пародонтологии (SIdP), сосредоточил внимание на том, как стоматологические специалисты должны лечить зубы.

 

http://www.efp.org/newsupdate/sidp-course-compromised-teeth/

 

 

 

EFP и AAP объединяют экспертов для пересмотра классификации заболеваний пародонта в мировом семинаре по перио.
9 ноября в Чикаго открылось одно из самых важных событий в истории пародонтологии, в котором собралось более сотни экспертов со всего мира, чье последствие, вероятно, будет далеко идущим и продолжительным.

 

http://www.efp.org/newsupdate/efp-aap-world-workshop-classification/

 

 

Lvivska1

 

Lvivska2

 

Lvivska3

 

Lvivska4

 

Lvivska5

 

Lvivska6

 

Lvivska7

 

Lvivska8

 

Lvivska9

 

Lvivska10

 

Lvivska12

 

Lvivska13

 

Lvivska14

 

Lvivska15

 

 

 

 

 

20.10.2017 торжественно прошел 4 Национальный украинский стоматологический конгресс !!!
Симпозиум "Инновационные подходы к диагностике и лечению заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта в детском и взрослом возрасте".
Ассоциация врачей-пародонтологов искренне приглашает к участию в международном конгрессе EuroPerio 9

 

kongres1

 

 kongres2

 

 kongres3

 

kongres4

 

kongres5

 

kongres6

 

kongres7

 

kongres8

 

kongres9

 

kongres20

 

kongres11

 

kongres12

 

kongres13

 

kongres14

 

EFP News № 9

 

http://www.efp.org/publications/newsletters/efpnews09/

EFP News n  9 FINAL 1 1

EFP News n  9 FINAL 1 2

EFP News n  9 FINAL 1 3

EFP News n  9 FINAL 1 4

EFP News n  9 FINAL 1 5

Сегодня на кафедре терапевтической стоматологии ИС НМАПО им. П.Л. Шупика прошёл мастер-класс для интернов.

Тематика: "Ендо-, Перио"

mk1

mk2

mk3

mk4

mk5

 

EuroPerio 9

http://www.efp.org/europerio9/index.html

 

EP1

 

EP2

 

EP3

 

EP4

 

EP5

 

EP6

 

EP7

 

EP8

 

EP9

 

EP10

 

EP11

 

EP12

 

EP13

 

EP14

 

EP15

 

EP16

 

EP17

 

EP18

 

EP19

 

EP20

 

EP21

 

EP22

 

EP23

 

EP24

 

EP25

 

EP26

 

EP27

 

EP28

 

 

 

Ассоциация врачей-пародонтологов Украины приглашает

к участию в международном конгрессе EuroPerio 9 (20-23 июня 2018, Амстердам)

 

Регистрация начинается с 25 сентября 2017

 

 

до 14 марта 2018

14 марта-8 июня 2018

с 9 июня 2018

 

Члены EFP

530

680

810

 

Не члены EFP

680

810

930

 

Зубные гигиенисты

390

490

610

 

 

Студенты (полная занятость), ассистенты стоматолога, мед.сестры

Необходимо подтверждение должности!

260

315

375

 

 

По вопросам регистрации звонить (044) 235 63 94

IMG 7488

EP9 sayt

 

Video of the Month: Getting moving for EuroPerio9

Videos featuring EFP president Gernot Wimmer, members of the EuroPerio9 organising committee, and the presidents of EFP-affiliated national societies of periodontology, have been released on YouTube as part of the EuroPerio9 promotional campaign. Using the slogan “Let’s get moving for EuroPerio9”, the videos feature the participants on bicycles in Amsterdam, the host city for the June 2018 congress.

http://www.efp.org/email/2017/august-video.html?ga=bmo0817

 

EFP launches alumni project and invites online registration

EFP Alumni, a network based around the EFP’s accredited postgraduate programmes in periodontology has been launched. The EFP Alumni project, co-ordinated by Filippo Graziani, brings together graduates and teachers of these programmes. Special EFP Alumni events (including a session at EuroPerio9) are now being organised. The EFP invites anyone who qualifies for membership to register online at the EFP Alumni page in the Education section of the EFP website.

http://www.efp.org/newsupdate/efp-alumni-project-online-registration/?ga=bmo0817

 

Full details of EuroPerio9 scientific programme are released

The EuroPerio9 organising committee has published the "second announcement" of the scientific programme for the congress, which takes place at the RAI Amsterdam centre from June 20 to June 23, 2018. Highlights include live surgery, a debate about the use of antibiotics, an interactive session on treatment scenarios, and the “nightmare session”.

http://www.efp.org/europerio9/docs/europerio9-2018_2nd-announcement_a5-quer_06_final02_web.pdf?v=1502269266&ga=bmo0817

 

Michèle Reners outlines vision for EuroPerio9

Michèle Reners, chair of the organising committee for EuroPerio9, says that the Amsterdam 2018 congress will be more interactive than ever, with a greater participation from women and young periodontal professionals, and with many innovations in the programme. “I think that the combination of the location, the scientific programme, and our communications plans will create a very interesting meeting that everyone can benefit from and experience in a good way,” she says.

http://www.efp.org/newsupdate/michele-reners-vision-europerio9/?ga=bmo0817

 

New-look Perio Insight magazine puts spotlight on genetics and highlights latest periodontal research

The summer edition of Perio Insight magazine can now be downloaded from the EFP website. It offers an in-depth analysis of the role of genetics in periodontal disease, a report on a global call for action on periodontal diseases, and a round-up of recent research published in the EFP’s Journal of Clinical Periodontology.

http://www.efp.org/publications/perioinsight/perioinsight04/?ga=bmo0817

ADV EUROPEANDAY 2017 FLATTEN HORIZONTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im344-190050

Филиппо Грациани, EFP координатор  Европейского дня десен в 2017 году поблагодарил за участие: «Это беспрецедентно в Европейской Стоматологии, и я глубоко признателен десяткам коллег, добровольно работающих по всей Европе, чтобы сделать этот день особенным»

 

http://www.efp.org/newsupdate/huge-success-european-gum-health-day/?ga=bmo0517

Дорогие коллеги и друзья!
Итак, этот день пришел...12 мая - Европейский день здоровых десен -European Gum Health EFP-2017!!! Сегодня мы подводим первые итоги и я с гордостью должна сказать, что День удался!!! Весь план мероприятий, намеченных нашей Ассоциацией врачей-пародонтологов Украины (АВПУ) был реализован!!! Бесконечно благодарна своим ученикам, а также всем коллегам, которые приняли активное участие в этой акции!!! Благодарю всех руководителей региональных отделений нашей АВПУ: Одесса, Харьков, Львов, Запорожье, Ужгород, Белая Церковь,Полтава,Винница, Днепр,Ивано-Франковск, Краматорск и, конечно, Киев!!! Благодарю Украинскую ассоциацию зубных гигиенистов (президент-проф.О.В.Деньга), Украинскую академию стоматологического здоровья (президент-проф. Н.О.Савичук), ТМО "Стоматология" г.Киев (Директор- В.А. Мохорев, зам.директора-В.П. Мирза),директора ИС НМАПО им. П.Л. Шупика (проф.- Е.Н. Дорошенко),которые активно поддержали нашу акцию и реально помогли ее реализации!!!
Отдельная благодарность нашим партнерам, без которых мы не смогли бы дать пациентам запоминающуюся информацию по вопросам профилактики:Компаниям Lacalut, Colgate, GSK , Бишофит, а также Dentsply Sirona!!! Сегодня мы с Вами показали такое профессиональное единение и взаимопонимание, что это дорогого стоит!!!
СПАСИБО ВСЕМ!!!
 

Kафедра терапевтической стоматологии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика при поддержке ВОО «Ассоциация врачей - пародонтологов Украины» проводили профилактический осмотр пациентов с целью определения их пародонтального статуса по единой картой пародонтологичного обследования.
Всем обследованным были даны рекомендации по гигиеническому уходу за полостью рта.

 

каф1

каф2

каф3

каф4

каф5

Кафедра стоматологии детского возраста Института стоматологии Национальной медицинской академии последипломного образования
имени П. Л. Шупика и ОО «Академия стоматологического здоровья» поддерживает и активно привлекается к мероприятиям Ассоциации врачей - пародонтологов Украины, которую возглавляет д.м.н., проф. Белоклицкая Г.Ф.
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ тканей пародонта У ДЕТЕЙ - ЗАЛОГ ИХ стоматологического здоровья.

дет1

дет2

дет3

Врачи СПНМЦ НМАПО имени П. Л. Шупика приняли участие в Европейском дню здоровых десен - EFP - 2017, который проходит в ИС НМАПО имени П. Л. Шупика при поддержке ВОО «Ассоциация врачей - пародонтологов Украины» и «Украинской академии стоматологического здоровья ». Было проведено профилактический осмотр пациентов с целью определения их пародонтального статуса по единой картой пародонтологичного обследование с предоставлением рекомендаций по гигиеническому уходу за полостью рта.

спнмц1

спнмц2

спнмц3

спнмц4

 

 

Со всеми фотографиями Вы можете ознакомиться на странице нашей Ассоциации в facebook:

https://www.facebook.com/perioukraine/

 

 

 

 

 

 

                  logo           sirona     lacalut                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости

 logo2    Ассоциация врачей - пародонтологов Украины,
Кафедра терапевтической стоматологии, НМАПО имени П,Л.Шупика
Украина, Киев 01004 Бульвар Шевченко, № 1
Телефон: 380-44-235 63 94
Факс: 380-44-235 63 94
E-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.