User Registration

or Скасувати
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація лікарів-пародонтологів України»
  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20   21   22   23

 

 

 

 

 

 

 

Організатори

НМАПО імені П. Л. Шупика

ВГО  «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

За підтримки

Європейська федерація пародонтологів (EFP)

ГО «Асоціація стоматологів України»

ГО «Академія стоматологічного здоров'я»

ГО «Асоціаціїя зубних гігієністів України»

 

Шановні колеги – друзі та однодумці

Асоціації лікарів – пародонтологів України!

Дорогі колеги!
Запам'ятайте ці дати: 29-30 березня 2018 !!!
Асоціація лікарів-пародонтологів України запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції: Інноваційні підходи до лікування захворювань пародонта: від Perio-до Impla-.
У програмі конференції - доповіді провідних фахівців Європи та України!!!
Вперше в роботі нашої конференції візьме участь член виконавчого комітету EFP, елект-президент EFP - професор Філіппо Граціані (Піза, Італія)!!!
Серед гостей друзі нашої АЛПУ, які неодноразово виступали з доповідями у нас - відомі в Європі професора - паст-президент EFP, професор Коркуд Демірель (Стамбул, Туреччина), Наталія Юдіна (Мінськ, Білорусь)!!!

Конференція внесена до Реєстру з’їздів та науково-практичних конференцій, які затверджені МОЗ України.

По закінченню конференції учасники отримують сертифікат.

У програмі заходу будуть приймати участь ведучі фахівці Європи та України в області пародонтології, рентгенології, регенеративних технологій, що використовуються в сучасній медицині.

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєстрація учасників.

Урочисте відкриття.

 

 1грац

Проф. Філіппо Граціані

DDS, MClinDent (Perio), доктор філософії

 

Посади:

• доцент кафедри пародонтології, університет Пізи

• Почесний професор, Гонконгський університет

Наукові ступені:

• 1998: доктор стоматології (Cum Laude)

• 2001: доктор філософії у хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії

• 2004: спеціалізація "Пародонтологія", Eastman Dental Institute, UCL

• 2008: магістр «Клінічні дослідження»

• 2010: спеціалізація "Хірургічна стоматологія" (Cum Laude)

Дослідження, нагороди та публікації:

• Автор понад 60 статей у міжнародних журналах.

• h-коефіцієнт: 19; IF> 100

• 2005: 2-а премія за дослідження EFP

• 2013: Robinson Award - Американська Академія Пародонтології

• Премія Жаккарта за клінічні дослідження - EFP

• 2017: HM Goldman Prize - Італійське Товариство Пародонтології

• Рецензент численних наукових журналів.

• Член редакційної колегії журналу "Journal of Clinical Periodontology"

• Асоціативний редактор Minerva Stomatologica.

• Його дослідницька діяльність зосереджена на пародонтальному хірургічному лікуванні та на періомедицині.

Клінічна діяльність:

• Координатор проекту "Пародонтологія, галітоз та пародонтальна медицина" університетської лікарні Пізи (www.periomed.org)

• Засновник Центру стоматологічної гігієни та пародонтології, де має приватну практику з пародонтології (www.cidep.it)

Наукові товариства:

• President Elect 2019 EFP 

• Член Виконавчого Комітету - EFP

• Колишній Генеральний секретар Італійського Товариства Пародонтології та Імплантології.

• Делегат EFP Італійського Товариства Пародонтології та Імплантології.

• Координатор Європейського дня здоров'я ясен 2017

• Координатор EFP Alumni

 

Консервативне пародонтальне лікування.

Хірургічне очищення пародонтальних дефектів та раніше забрудненої поверхні коренів зубів може відновити здоров'я пародонту при чіткому контролі зубної бляшки. Проте різноманітні хірургічні методики пропагували лікувати пародонтальні дефекти консервативно. Дійсно, консервативна хірургія (КХ) складається з ряду різних хірургічних процедур, спрямованих на отримання доступу до поверхні кореня для видалення залишків нальоту/каменю без активного видалення кістки і найчастіше без резекції м'яких тканин. Серед цих методів існує чотири групи різних видів лоскутів: відкритий лоскут, мінімально резективний лоскут, лоскут зі збереженням сосочків та тільки букальні/лінгвальні лоскути. Технічні аспекти можуть суттєво відрізнятися між цими видами лоскутів. Історично лоскути для доступу відносились до технік з найменш складним технічним підходом. Незважаючи на це, найновіші види лоскутів включають в себе деякі елементи дизайну та мануальну майстерність, які були частиною технічної спадщини відновлювальних хірургічних методів і можуть бути складними для клініциста. Належна оцінка ефективності важка, оскільки клініцист спирається на історичний досвід, який часто включає різні типи дефектів у одну групу, а також дизайн досліджень, які визначають клінічну придатність. Крім того, незважаючи на публікацію кількох систематичних оглядів та мета аналізу, що оцінюють регенеративну терапію, систематична оцінка КХ все ще відсутня. Ця інформація може бути корисною для клініцистів, оскільки КХ є технікою, що має вигідне співвідношення вартості та користі, часто використовується в клінічній практиці, і регенеративна/резективна хірургія не завжди може бути показана та / або бути методом вибора при лікуванні дефектів пародонту. Тому будуть показані результати різноманітних мета-аналітичних підходів для внутрішньокісткових, надкісткових та фуркаційних дефектів. Більше того, КХ може показати суттєві результати з точки зору первинних показників, таких як зменшення рухомості зуба. Тим не менш, потенційний ефект від хірургічного лікування та його вплив на стан пацієнта, такий як пов'язана зі станом здоров'я якість життя,  показав, що додаткові переваги хірургічного лікування після патогенної терапії мають бути обговорені.

 

 2

Kоркуд Демірель (Туреччина)

д.мед.н., професор, працює на кафедрі пародонтології факультету стоматології Стамбульського університету, має приватну практику. Є членом Турецької спілки пародонтологів, Американської академії пародонтології, Європейської академії остеоінтеграції. Президент Європейської федерації пародонтологів (EFP) – 2010-2011 рр., Голова комітету післядипломної освіти EFP.

 

Рецесії ясен: від етіології до лікування.

Рецесія ясен визначається як зміщення краю м'яких тканин апікально до цементно-емалевого з'єднання і може уражати окремі або множинні кореневі поверхні. Це може бути результатом різних сприятливих анатомічних особливостей, таких як тонкий біотип ясен, буккальне розташування зубів, недостатня кількість кератинізованих ясен або пов'язані з пацієнтом фактори, такі як надмірне чищення зубів чи хронічне запалення ясен.

Було запропоновано декілька хірургічних технік для лікування поодиноких та множинних рецесій ясен. Кінцевою метою цих методів пластики пародонту є отримання повного покриття коренів з оптимальною естетикою. Широко було продемонстровано, що в поодиноких рецесіях по Міллеру I та II класів, повне покриття коренів можна спрогнозовано отримати за допомогою різних технік. З іншого боку, охоплення множинних сусідніх рецесій ясен, здається, не є таким же передбачуваним, оскільки в таких випадках фактори, такі як більш деваскуляризована поверхня, бідніше кровопостачання, відмінності глибини рецесії та положення зубів роблять післяопераційне зцілення складнішим.

 

3

Наталія Юдіна (Білорусь)

д. мед.н., професор, завідуюча кафедрою загальної стоматології Білоруської медичної академії післядипломної освіти. Член міжнародної організації (IADR, FDI, EPDMA). Автор та співавтор більше 300 друкованих робіт, 6 монографій.

 

Прогнозування захворювань пародонта.

Можливості ранньої діагностики і прогнозування захворювань пародонта. Історична довідка. Базові підходи. Системи оцінки. Комп’ютерні програми. Предиктори і маркери, клінічні індикатори. Прогностична цінність факторів ризику захворювань пародонта. Клінічне застосування інструментів оцінки ризику. Сучасні стратегії профілактики і лікування захворювань пародонта, вплив на прогноз розвитку і перебігу патології.

 

 

4

Андрій Копчак (Україна)

д.мед.н., професор кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, директор Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця. Є членом «Європейської асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів», «Асоціації остеосинтезу», «Німецької асоціації оральних імплантологів», віце - президент Української асоціації щелепно - лицевих хірургів та хірургів стоматологів, член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Автор 234 наукових праць, в тому числі 20 патентів України на корисну модель, співавтор базового підручника МОЗ України по хірургічній стоматології та щелепно - лицевій хірургії, 3 навчальних посібників, 1 монографії.

 

Копчак А.В., Чепурний Ю.В., Лисенко О.С., Павличук Т.О.

Особливості корегуючих заходів при дефіциті кістки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

В доповіді будуть представлені основні методики хірургічних втручань, що застосовують при дефіциті кістки у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, в тому числі для передімплантаційної підготовки; висвітлені способи оптимізації процесів регенерації із застосуванням сучасних методик та технологій. Будуть розглянуті механізми впливу факторів росту, тромбоцитарних концентратів (PRP, PRGF), біологічно активних молекул, генетичні та молекулярні основи персоналізованого застосування технік репаративної медицини, дослідження впливу тканинно - інженерних продуктів на основі мультипотентних стовбурових клітин, похідних неврального гребеня, як альтернатива кісткових аутотрансплантатів та вплив останніх на підвищення ефективності репаративної регенерації кісткової тканини.

 5

Наталія Савичук (Україна)

д. мед. н., професор. Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, професор кафедри стоматології дитячого віку НМАПО імені П. Л. Шупика. Президент громадської організації «Академія стоматологічного здоров'я», віце - президент «Асоціації стоматологів України», почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України».

 

Кандида - асоційовані ураження слизової оболонки порожнини рота.

Гриби роду Candida є складовою мікробіому людини. Визначення значимості  грибів роду Candida у виникненні запальних та запально - деструктивних уражень слизової оболонки порожнини рота є складним завданням, враховуючи наявність носійства у 95% населення. Ідентифікація грибів є однією із складових верифікації діагнозу, так як необхідно довести не тільки їх наявність, а також їх роль у виникненні патологічних процесів. Зв'язок біотопу порожнини рота з біотопами мигдаликів, дихальних шляхів, травного каналу та шкіри обумовлює більш широкі погляди на пошук хронічного осередку інфекції та необхідність комплексного підходу до діагностики та лікування пацієнта з кандидозом. Важливою складовою патогенезу кандидозу є кандида-асоційована алергія. Клінічний перебіг кандида-асоційованих уражень слизової оболонки порожнини рота є не завжди «впізнаваним» лікарями та може мати «клінічну маску» неспецифічних запальних процесів. Лікування кандидозу має бути спрямоване на покращення стану пацієнта, усунення надлишкового росту грибів роду Candida та відновлення мікробіоти. Протирецидивна терапія має включати низку заходів, що дозволяють скеровувати найбільш значимі ризики рецидиву – реінфікування, транзиторні імунодефіцити та інші.

 

6

 Галина  Білоклицька  (Україна)

д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, Заслужений діяч науки і техніки України, лікар-стоматолог вищої кваліфікаційної категорії. Президент ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член правління ГО «Асоціація стоматологів України», асоціативний член Європейської федерації пародонтологів. Автор і співавтор понад 370 наукових праць, серед яких 8 підручників і навчальних посібників, 3 авторських свідоцтва, 31 патент.  Під керівництвом Г.Ф. Білоклицької захищено 16 кандидатських і 1 докторська дисертація, виконується 6 кандидатських і 2 докторські дисертації. Член редколегій ряду вітчизняних і зарубіжних стоматологічних журналів.

 

Білоклицька Г. Ф., Копчак О. В.

Модифікована методика ін'єкційної PRP-терапії у консервативному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з ендотеліальною дисфункцією.

У доповіді буде представлений пошаговий алгоритм дій лікаря-стоматолога, направлений на отримання тромбоцитарної аутоплазми для проведення ін'єкційної PRP-терапії при захворюваннях пародонту, який складається з двох етапів: лабораторного та клінічного. Визначення коефіцієнта тромбоцитарної концентрації, по виведеній нами формулі, дозволяє лікарю виявити показання, визначити оптимальний обсяг для введення збагаченої тромбоцитами аутоплазми, а також прогнозувати ефективність використання даного методу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворого з ендотеліальною дисфункцією.

 

7

Ірина Мазур (Україна)

д. мед. н., професор, професор кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, президент ГО «Асоціації стоматологів України» з 2016 р., член «Української асоціації остеопорозу», почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Експерт координаційної Ради з питань стоматології Міністерства охорони здоров’я України.

 

Пародонтоліз - захворювання тканин пародонта з прогресуючою втратою кісткової тканини.

Прогресуюча втрата кісткової тканини альвеолярного відростка може бути зумовлена системними та генетичними захворюваннями людини. В лекції буде

 

8

Юлія Чумакова (Україна)   

д. мед. н., професор кафедри загальної стоматології Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Генеральний секретар ВГО «Асоціації лікарів -пародонтологів України», Віце - президент Асоціації лазерної стоматології України. Член European Federation of Periodontology (EFP), асоціативний директор Міжнародної організації POSEIDO, Швейцарія.

З 1997 р. до 2015 р. – зав. відділом захворювань пародонту Державної установи «Інститут стоматології НАМН України». Приватна практика – лікар - пародонтолог клініки «Медіан», м. Одеса.

Автор понад 150 публікацій у наукових журналах, співавтор 5 книг, 6 Патентів України.

 

Сучасна концепція професійної гігієни порожнини рота у дітей і дорослих. Протокол GBT (guided biofilm therapy).

У доповіді будуть наведені сучасні уявлення про мікробну біоплівку, її структуру та етапи розвитку, порівняння складу мікробних асоціацій над’ясенної та під’ясенної біоплівки. Буде представлена інформація про роль біоплівки у розвитку карієсу зубів, пародонтиту та периімплантиту; висвітлені сучасні методи вивчення біоплівки та оцінки гігієнічного статусу порожнини рота, а також порівняльний аналіз ефективності різних методів видалення біоплівки (хімічний і механічний контроль біоплівки) шляхом професійної та індивідуальної гігієни порожнини рота. Новий протокол «Guided biofilm therapy» (EMS, Швейцарія) – це раціональне рішення впливу на біоплівку, що використовує технології Air-Flow, Perio-Flow та Piezon, що доведено численними науковими і клінічними дослідженнями.

 

9

Тетяна Петрушанко (Україна)

д. мед. н., професор, завідуюча кафедрою терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), Віце-президент ВГО «Асоціації лікарів - пародонтологов України», голова Полтавського відділення «Асоціації лікарів - пародонтологов України», асоціативний член EFP. Автор понад 340 друкованих робіт, з них 180 наукових статей, співавтор підручників по терапевтичній стоматології, внутрішнім хворобам для студентів стоматологічного факультету, 2-х монографій, 20 навчальних посібників, програм по терапевтичній стоматології для студентів ВНЗ IV рівня акредитації. Має 34 патенти на винахід, 9 інформаційних листів. Науковий напрям – вивчення чинників ризику, механізмів розвитку, діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта, слизової оболонки порожнини рота.

 

Паління та пародонт. Тактика стоматолога.

Епідеміологічні аспекти змін пародонта у курців, патогенез та особливості клінічних проявів патологічних процесів у тканинах пародонта курців, тактика курації пацієнтів, що палять, на пародонтологічному прийомі.

           

10

 

Валерій Неспрядько  (Україна)

д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету з 1992 по 2015 роки, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), доктор медичних наук (1985 р.), професор (1987 р.). Голова спеціалізованої вченої ради НМУ імені О. О. Богомольця за спеціальністю 14.01.22 – “Стоматологія”, член правління «Асоціації стоматологів України», член редакційної колегії ряду медичних журналів, почесний член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України». Підготував 14 докторів та 48 кандидатів медичних наук. Автор понад 300 наукових праць, в тому числі 3 монографій, 4 підручників та посібників, 25 патентів на винахід та авторських свідоцтв.

 

Неспрядько В. П., Клітинський Ю. В., Скрипник І. Л.

Цифрові протоколи оклюзійної реабілітації ортопедичними і ортодонтичними засобами пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

У доповіді буде висвітлено, що, завдяки застосуванню сучасних цифрових технологій за запропонованими авторами протоколами відкриваються нові можливості для оклюзійної реабілітації на якісно вищому рівні, який базується на запропонованому алгоритмі комплексної функціональної діагностики зубо – щелепно - лицевої ділянки і забезпечує довгострокову стабільність успішних результатів комплексного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом в тому числі ортопедичними і ортодонтичними засобами. Показана ефективність комплексного міждисциплінарного підходу в лікуванні генералізованого пародонтиту з урахуванням стану функціональної динамічної оклюзії, жувальних м’язів і скроневонижньощелепних суглобів пацієнта.

 

11

Тетяна Іванова (Україна)

Сертифікований тренер Dentsply Maillefer (компанія Dentsply Sirona), керівник навчального центру "Аванто", лікар-стоматолог вищої категорії. Спеціалізація в області ендодонтичної та естетичної стоматології.

 

Особливості ендодонтичних захворювань і їх лікування при захворюваннях пародонту. Новітні технології для успішних рішень клінічних завдань (доповідь з демонстрацією)

У доповіді будуть представлені матеріали про поєднані ендодонтичні і пародонтологічні ураження, особливості лікування кореневих каналів в різних клінічних ситуаціях. Максимальне збереження твердих тканин, паралельне лікування внутрішньої і зовнішньої поверхні кореня, оклюзійний контроль - три кити успішного лікування ендо-періо патологій. Буде показана інновація в ендодонтії - інструментація кореневих каналів за допомогою Wave One Gold. Наведено результати лікування на прикладі трьох клінічних випадків: зовнішня цервікальна резорбція, склероз після травми, пародонтальний абсцес при пульпо-періодонтиті.

 

 

12

 

Лариса Дерейко (Україна)

к. мед. н., доцент, голова Львівського осередку ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», асоціативний член EFP, лікар - консультант, пародонтолог стоматологічної клініки "Пародент" (Львів-Україна, Торонто-Канада, Фенікс-США).

 

Агресивний пародонтит. Зуби чи імпланти - сучасна дилема для лікарів.

Лікування пародонтиту вважається ефективним, коли вдається зупинити процес деструкціі тканин пародонту та досягнути стабілізаціі в прогресуванні захворювання. Коригуюча терапія - це єдиний ефективний метод лікування пародонтиту, що забезпечує зменшення або повну ліквідацію пародонтальної кишені,що являється основним симптомом пародонтиту і зумовлює деструкцію тканин пародонту.

 

13

Анатолій Гулюк (Україна)

д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології ОНМедУ імені М. І. Пірогова, керівник центру реабілітації дітей з вродженими дефектами обличчя ДУ «Інститут стоматології НАМН України”.

 

Усунення дефекту кісткової тканини при деструктивних формах периімплантиту.

 

14

Олеся Годована (Україна)

д. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України», асоціативний член EFP. Автор 92 наукових праць, із них навчального посібника, 2-х монографій, 5 патентів, 9 методичних рекомендацій, інформаційного листа.

 

Особливості хірургічного підходу в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (оптимізація репаративного остеогенезу методом дослідження ex vivo).

         У доповіді будуть розглянуті деякі особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту, зокрема методом направленої тканинної регенерації, з використанням запатентованого підходу культивування ex vivo фібробластоподібних клітин для визначення потенційних переваг різних кістковопластичних матеріалів для кожного конкретного пацієнта. На клінічних випадках буде продемонстровано особливості досягнення найбільшої біосумісності даних матеріалів, а також  представлено аналіз безпосередніх та віддалених результатів лікування.

 

15

Павло Леоненко (Україна)

д. мед. н., професор  кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,  член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”.

 

Дентальна імплантація, протезування та фармакологічний супровід у пацієнтів на тлі генералізованого пародонтиту.

На основі аналізу результатів наукових досліджень за останні п’ять років встановлені певні особливості структурно -функціонального стану зубо - щелепного апарату у хворих на генералізований пародонтит у порівнянні з пацієнтами без уражень пародонта. Доведено, що  локальні зміни архітектоніки та міцності кісткової тканини, втрата щільності найбільше виражені у ділянках потенційної імплантації. Встановлено наявність розбалансування процесів ремоделювання кісткової тканини із вірогідним посиленням резорбції. Відтак доповідь присв’ячена фармакологічній корекції цих станів, а також протоколам дентальної імплантації та протезуванню на дентальних імплантатах у пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

 

16

Галина Леоненко (Україна)

к. мед. н., доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ імені О. О. Богомольця.

 

Ортодонтичні коригуючі заходи на етапах комплексної реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

Усуненню оклюзійної травми на етапах реабілітації пацієнтів з генералізованими захворюваннями пародонту приділяється значна увага. Без ортодонтичної корекції та усунення зубо - щелепних деформацій комплексне лікування та стабілізація перебігу генералізованого пародонтиту неможливі. Відтак під час доповіді будуть викладені протоколи ортодонтичного коригуючого лікування різними типами ортодонтичної апаратури.

 

17

Юлія Коленко (Україна)

д. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.Член правління ВГО “«Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”, асоціативний член EFP.

 

Роль первинної ланки в профілактиці онкологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Впродовж останніх років спостерігається зростання кількості передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота. Раннє виявлення ознак малігнізації дає можливість вчасно провести радикальне і органозберігаюче лікування. У зв'язку з цим прогностична оцінка чинників ризику малігнізації, своєчасне виявлення ознак малігнізації й ефективне лікування передракових захворювань СОПР є актуальною проблемою сучасної стоматології. У доповіді будуть розкриті алгоритми діагностики та лікування новоутворень порожнини рота.

18

Іван Попович (Україна)

к. мед. н., доцент кафедри терапевтичної стоматології "Української медичної стоматологічної академії" м. Полтава. Член ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України» та ГО “Асоціації лікарів – стоматологів”, асоціативний член EFP.

 

Комплексний підхід до реабілітації хворих на генералізований пародонтит.

Об’єктивізація стану тканин пародонта. Принципи та етапи реабілітації пацієнтів із генералізованим пародонтитом. Послідовність терапевтичних, ортопедичних та хірургічних втручань при реалізації принципів індивідуалізації та диференціації  лікування пародонтологічних пацієнтів.

 

19

Валерій Бургонський (Україна)

к. мед. н., доцент  кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика.

 

Поєднання сучасних технологій і методів традиційної народної медицини в комплексному лікуванні, профілактиці та реабілітації пародонтологічних хворих.

У доповіді будуть розглянуті сучасні заходи, спрямовані на ослаблення дії патогенних чинників в порожнині рота (лазерні технології, електричний скейлінг, водолікування). Будуть представлені традиційні способи впливу на макроорганізм хворого з метою загального оздоровлення і підвищення резистентності органів порожнини рота до патогенних чинників (аюрведа, рефлексотерапія, гурудотерапія, ароматерапія, апітерапія та ін.); погляди на раціональне збалансоване харчування; традиційні психофізичні техніки та сучасні досягнення психотерапії (медитивні техніки, аутогенне тренування, динамічні методики, музикотерапія та ін.)

 

 

 

 Асоціація лікарів- пародонтологів України запрошує!!!

Ведучий хірург - пародонтолог Європи – професор

Kоркуд Демірель проводить майстер – клас

в рамках міжнародної науково-практичної конференції

«Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта:

від Perio- до Implа-»

Додатковий бонус – можливість почути про особистий погляд професора

K. Деміреля на місце пародонтології в сучасній стоматології та його шлях до вершин в професії

 

Подія відбудеться 30 березня 2018 р. (п'ятниця) м. Київ (12:00-19:00)

за адресою: бул. Т. Шевченко 1, кафедра терапевтичної стоматології

ІС НМАПО імені П. Л. Шупика

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА УЧАСНИКА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Інноваційні підходи до лікування захворювань пародонта: від Perio- до Impla-»

29 - 30 березня 2018 року

ПІБ _____________________________________________________________________________

Місце роботи: ____________________________________________________________________

Службова адреса: ________________________________________________________________

Домашня адреса: вул. ___________________________________ Буд. ___________ Кв. ______

Місто: _________________________ Індекс: ________________Область: _________________

Тел. (з кодом міста): ______________________________

Моб.: _______________________________________ e-mail: ______________________________

 

 

 

 

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Участь у конференції

до 20.02.18

з 21.02. до 20.03.18

Після 21.03.18 та в день конференції

Для членів ВГО «АЛПУ» (при оплаті річного внеску за 2018 рік)

1500 грн.

2000 грн.

2500 грн.

Для членів інших стоматологічних асоціацій

2000 грн.

2500 грн.

3000 грн.

Для аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів, студентів

При оплаті повної ціни 2-х учасників - 3-й учасник має 50% знижку

1000 грн.

1200 грн.

1500 грн.

 

 

Для бажаючих - СИНХРОННИЙ ПЕРЕКЛАД  29 березня  -

обов’язково мати при собі паспорт або водійські права під заставу обладнання

 (навушники та приймач)

ФОРМА ОПЛАТИ

Я здійснюю банківський переказ,

Переказ готівки №___________________

Дата здійснення операції «___»__________20___р.

Платник (ПІБ) _________________________

Отримувач ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», Код отримувача МФО 321842, Р/р 26008053105820, Банк отримувача КРУ КБ «Приватбанк», Код банку отримувача ЗКПО  34532008, ЕРДПУ 26079364,

Загальна сума (цифрами і словами)_________________________

Призначення платежу За участь у міжнародній науково-практичній конференції 29-30 березня 2018 року.

Я сплачую готівкою

До вартості конференції входять лекційна програма, сертифікат учасника міжнародної конференції, інформаційна  папка, кофе-брейк 29.03-30.03.18.

У разі відмови від участі в конференції до 01 березня - буде утримано 30% реєстраційного збору, після 20 березня – сума не повертається.

Будь ласка, заповніть анкету друкованими літерами та відправте разом з квитанцією на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З додатковою інформацією можна ознайомитись на сайті: usperio.org.ua (сайт з мобільних телефонів не відкривається)

Контактні особи: доц. Солнцева Тетяна Олексіївна – 050-633-26-95;

                              доц. Ашаренкова Ольга Вікторівна – 067-250-56-35.

З повагою, організаційний комітет

ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологів України».

 

 

 

 

 

 

Шановні лікарі-стоматологи,

 Асоціація лікарів- пародонтологів України запрошує!!!

Ведучий хірург - пародонтолог Європи – професор

Kоркуд Демірель проводить майстер – клас

в рамках міжнародної науково-практичної конференції

«Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонта:

від Perio- до Implа-»

на тему:  «Вільний ясеневий лоскут та сполучнотканинний лоскут»

 

Додатковий бонус – можливість почути про особистий погляд професора

K. Деміреля на місце пародонтології в сучасній стоматології та його шлях до вершин в професії

 

Подія відбудеться 30 березня 2018 р. (п'ятниця) м. Київ (12:00-19:00)

за адресою: бул. Т. Шевченко 1, кафедра терапевтичної стоматології

ІС НМАПО імені П. Л. Шупика

 

Мета майстер – класу: показати епітелізовані та сполучнотканинні лоскути, ознайомити з особливостями деформації біотипу, рецесії ясен і базовими хірургічними принципами роботи з м'якими тканинами навколо імплантатів.

 

2

Kоркуд Демірель (Туреччина) - д.мед.н., професор, працює на кафедрі пародонтології факультету стоматології Істамбульського університету, має приватну практику.

Є членом Турецької спілки пародонтологів, Американської академії пародонтології, Європейської академії остеоінтеграції.

Президент Європейської федерації пародонтологів (EFP) –

2010-2011рр.

Голова комітету післядипломної освіти Європейської федерації пародонтологів (EFP).  

 

 

Програма майстер – класу:

  • Теоретична частина - лекція  (2 год).

Теоретична частина.

  1. 1.Мій особистий погляд на значення пародонтології - шлях до професіоналізму.

Будуть розглянуті клінічні особливості біотипів ясен та менеджмент, методи збільшення смуги кератинізованої тканини, вільні епітелізовані лоскути, етіологія, природа та методи лікування рецесії ясен, сполучнотканинний лоскут.

  1. 2.Практична частина.

 

Буде проведена демонстрація накладання безперервних замикаючих швів, формування епітелізованих лоскутів для збільшення смуги кератинізованих тканин, коронально направленого лоскуту, сполучнотканинного лоскуту при лікуванні рецесії ясен і деформаціях біотипу, конвертна техніка.

У вартість участі входять: комплектуючі для проведення практичної частини майстер - класу, індивідуальний одноразовий комплект медичного одягу, інструментальне забезпечення для виконання втручання, щелепи тварин;  кава-брейк та обід.

 

Умови участі:

 

при оплаті до 28.02.2018 – 170 Євро

при оплаті з 29.02.2018 по 30.03.2018 – 200 Євро

(За курсом НБУ на час сплати)

 

Учасники майстер-класу отримають сертифікат з відповідною кількістю балів та 50% знижку на участь у конференції 29.03.18р., а також переклад авторської статті лектора з його автографом.

 

 

         Кількість місць обмежена.  Просимо бронювати участь завчасно.

        

 

 

Контактна особа:

к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології

ІС НМАПО імені П.Л.Шупика

Копчак Оксана Вікторівна, тел. 067 503 36 59

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОПЛАТИ

Я здійснюю банківський переказ, безкоштовний для одержувача платежу, на рахунок:

Одержувач ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України»

Р/р 26008053105820, Банк одержувача КРУ КБ «Приватбанк», МФО 321842,

Ідентифікаційний код 34532008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ассоц член лого

 

Дорогі колеги і друзі! Сьогодні в житті нашої "Асоціації лікарів-пародонтологів України" відбулася чудова подія - рішенням Виконавчого комітету EFP всі асоціативні члени EFP отримали право використовувати новий логотип, що відображає нашу повну причетність до цієї організації !!!
Це досконале чудове рішення! Радійте разом з нами, адже мова йде про престиж України в Європі !!!
Від імені правління та координаційної ради нашої АЛПУ ми дякуємо Виконавчому комітету і висловлюємо надію, що вже зовсім скоро станемо full member цієї організації !!!

 

Реєстрація в Асоціації лікарів-пародонтологів України:

https://docs.google.com/forms/d/1SawGtpaauwNopXPMeL7NnL7qJvU-RP6pejtLeqz1Qh8/edit#responses

 

EFP Новини:

 

Ключова дата: 28 листопада, крайній термін для тез EuroPerio9
Крайній термін подачі тез для розгляду на конгресі EuroPerio9 в наступному році вже наближається!

 

 http://www.efp.org/newsupdate/europerio9-abstracts-deadline-nov-28/

 

Університет Турина приєднується до акредитованої післядипломної програми EFP
Туринський університет став останнім університетом, який пропонує акредитовану EFP аспірантуру в області пародонтології.

 

http://www.efp.org/newsupdate/university-turin-efp-accredited-pgrad/

 

Чеські дні perio досліджують невдачі в пародонтології.
Чеське суспільство пародонтології нещодавно провело дводенну нараду, на якій були розглянуті ключові теми в пародонтальній клінічній практиці.

 

http://www.efp.org/newsupdate/czech-perio-days-explores-failures-in-pe/

 

В останньому випуску JCP Digest основна увага приділяється генералізованому агресивному пародонтиту
Генералізований агресивний пародонтит (GAgP) характеризується швидкою втратою прикріплення і резорбцією кістки в межапроксімальних ділянках більше трьох постійних зубів, крім перших корінних зубів і різців.

 

http://www.efp.org/newsupdate/jcp-digest-gagp/

 

Італійське суспільство perio проводить курс по лікуванню зубів
Недавній дводенний курс, організований Італійським товариством пародонтології (SIdP), зосередив увагу на тому, як стоматологічні фахівці повинні лікувати зуби.

 

http://www.efp.org/newsupdate/sidp-course-compromised-teeth/

 

EFP і AAP об'єднують експертів для перегляду класифікації захворювань пародонту в світовому семінарі по періо.
9 листопада в Чикаго відкрилося одне з найважливіших подій в історії пародонтології, в якому зібралося більше сотні експертів з усього світу, чий наслідок, ймовірно, буде далекосяжних і тривалим.

 

http://www.efp.org/newsupdate/efp-aap-world-workshop-classification/

 

Асоціація лікарів-пародонтологів України запрошує усіх лікарів до участі в найбільшій події в світі пародонтології - міжнародному конгресі EuroPerio 9 !!!
Науково-практична конференція з клінічної пародонтології: "Пародонтологія - вчора, сьогодні, завтра", м. Львів. 27.10.17

Lvivska1

Lvivska2

Lvivska3

Lvivska4

Lvivska5

Lvivska6

Lvivska7

Lvivska8

Lvivska9

Lvivska10

Lvivska12

Lvivska13

Lvivska14

Lvivska15

 

 

 

 

 

20.10.2017 урочисто пройшов 4 Національний український стоматологічний конгрес!!!
Симпозіум "Іноваційні підходи до діагностики та лікування захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота в дитячому та дорослому віці".
Асоціація лікарів-пародонтологів щиро запрошує до участі у міжнародному конгресі EuroPerio 9

kongres1

 kongres2

 kongres3

kongres4

kongres5

kongres6

kongres7

kongres8

kongres9

kongres20

kongres11

kongres12

kongres13

kongres14

 

EFP News № 9

 

http://www.efp.org/publications/newsletters/efpnews09/

EFP News n  9 FINAL 1 1

EFP News n  9 FINAL 1 2

EFP News n  9 FINAL 1 3

EFP News n  9 FINAL 1 4

EFP News n  9 FINAL 1 5

Сьогодні на кафедрі терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика пройшов майстер-клас для лікарів-інтернів.
Тематика: "Ендо-, Періо"

mk1

mk2

mk3

mk4

mk5

 

EuroPerio 9

http://www.efp.org/europerio9/index.html

EP1

EP2

EP3

EP4

EP5

EP6

EP7

EP8

EP9

EP10

EP11

EP12

EP13

EP14

EP15

EP16

EP17

EP18

EP19

EP20

EP21

EP22

EP23

EP24

EP25

EP26

EP27

EP28

Участь нашої асоціації в міжнародних конференціях за 5 років (2013-2017)

 

 

 

Israel 2013

 

Березень15, 2013. Конгрес Генеральної асамблеї EFP, Єрусалим (Ізраїль). Асоціація лікарів-пародонтологів України була прийнята асоціативним членом EFP.

 

 

 

22366658 1706916299321382 3229320604209062075 n

 

 9-12.04. 2014. “XII Kongress Stomatologów Polskich”, Краков (Польша)

 

 

 

22279590 1706934145986264 264086935184593668 n

 

5-7.03.2015. 17 Міжнародний конгрес "Пародонтит: розуміння, інновації та метод управління епідемією". Італія

 

 

 

22222061 1706925482653797 2845977035852506399 n

 

 3-6.06.2015. Міжнародний конгрес EuroPerio 8. Лондон (Велика Британія)

 

 

 

Наші міжнародні конференції за 5 років (2013-2017) 

 

 

 

Clinical periodontology - vision into future 2013 Kiev 

 

11-12.04. 2013. 5-ий міжнародний стоматологічний конгрес "Клінічна пародонтологія - погляд у майбутнє". За підтримки Європейської Федерації Пародонтологів.

Іноземні колеги, запрошені на конгрес:

M. D., Prof. P. Baehni (Швейцарія); 
PhD, Assoc. Prof. J. Pytko-Polonczyk (Польша);

M. D., Prof. G. Matuliene (Швейцарія); 
M. D., Prof. L. Y. Orekhova (Російська Федерація); 
M. D., Prof. O.I. Grudianov (Російська Федерація); 
M. D., Prof. K. Demirel (Турція); 
PhD, Assoc. Prof. D. Bozic (Хорватія); 
M. D., Prof. O. V. Shchypsky (Російська Федерація); 
M. D., Prof. N.A. Yudina (Республіка Білорусь).
Гість конференції - Dr. M. Reners (Бельгія).
В конгресі взяли участь приблизно 250 лікарів.
 

 

Київ (Україна)

 

13-14.11.2014 Kiev

 

13-14.11.2014 – VI Науково-практична конференція з міжнародною участю "Міждисциплінарний підхід до лікування захворювань тканин пародонта. Міф або реальність?". За підтримки Європейської Федерації Пародонтологів.Серед учасників, крім провідних українських експертів у галузі пародонтології з різних регіонів України (Київ, Одеса, Львів, Харків, Полтава), колеги з-за кордону:
M. D., Prof. K. Demirel (Турція); 
J.L. van Dijk (Нідерланди); 
PhD, Assoc. Prof. D. Bozic (Хорватія)

В рамках конференції був дискусійний клуб Асоціації лікарів-пародонтологів України "Пародонтологічні зустрічі: наука-практиці...", в якому взяли участь близько 60 лікарів.
В конференції взяли участь приблизно 310 лікарів. 

 

Київ (Україна)

 

 

 

16-17.04.2015 Kiev 

 

16-17.04.2015.Науково практична конференція з міжнародною участю «Регенеративна пародонтологія: сучасність і майбутнє». 
Іноземні колеги, запрошені на конференцію:
M. D., Prof. N.A. Yudina (Республіка Білорусь)
За підтримки Європейської Федерації Пародонтологів. В рамках конференції був дискусійний клуб Асоціації лікарів-пародонтологів України "Пародонтологічні зустрічі: наука-практиці...", в якому взяли участь близько 60  студентів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів.
В конференції взяли участь приблизно 230 лікарів.

 

Київ (Україна)

 

 

22221807 1706937752652570 4383393256743315165 n 

 

 22366361 1706937855985893 4937490717842299960 n

 

22228634 1706937749319237 2451205679204754237 n

 

22289879 1706937742652571 2491649967518810865 o

 

22308922 1706937745985904 8221497739490388392 n 

 

6-7.04.2017. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування поліморбидних хворих з поєднаною патологією пародонта і внутрішніх органів». За підтримки Європейської Федерації Пародонтологів.
Іноземні колеги, запрошені на конференцію:
M. D., Prof. K. Demirel (Турція);
M. Reners (Бельгія); 
A. Puriene (Литва); 
D. Ivanauskayte (Литва); 
A. Darrat (Лівія); 
A. Elharathi (Лівія); 
A. El-Geriani (Лівія).
В конференції взяли участь приблизно 340 лікарів.
Київ (Україна) 

 

 

 

22255136 1706928649320147 1572460495045166413 o 

 

22279882 1706928652653480 3641173664243518052 n

 

22308743 1706928655986813 2480627183158304446 n

 

22308944 1706928642653481 1176935191962552974 n 

 

17-18.09.2015.

Міжнародна науково-практична конференція

 

«Клітинна терапія і тканинна біоінженерія в стоматології». 

Іноземні колеги, запрошені на конференцію:
Adjun. Prof., PhD, DDS Vincenzo Iorio Siciliano (Італія); 
Prof. Claudio Banzi (Італія); 
Prof., PhD, DDS David M. Dohan Ehrenfest (США); 
Prof., M.D. Zurab Kakabadze (Грузія); 
Assoc. Prof. Roman Zarudiy (Російська Федерація). 

В рамках конференції відбувся майстер класу професора Чумакової Ю.Г. 18.09 - "Від боротьби з мікробною біоплівкою - до успішної регенерації тканин"
На конференції взяли участь близько 230 лікарів.

 

Одеса (Україна)

 

  

 

22228313 1706939569319055 4709755381174086377 n

 

22309000 1706939565985722 6556528093872629273 n

 

22308863 1706939715985707 4251826340279071496 n

 

22279562 1706939572652388 3206951897026361204 n 

 

8-9.04.2017. Симпозіум “Гіалуронова кислота в стоматології: Наука і прогрес”. 
Іноземні колеги, запрошені на симпозіум:
Prof. Andrea Pilloni, MD, DDS, MS (Італія); 
Dr. Mogammad Thabit Peck, MSc, MChD, MRD RCSEd, FDS RCEd (Південна Африка); 
Dr. Rami Al-Khateeb, PhD (Йорданія). 
В симпозіумі взяли участь близько 230 лікарів.

 

Київ (Україна)

 

 

 

Наші майстер-класи за 5 років(2013-2017) 

 

22228497 1706947832651562 4971800546044027656 n

 

22228617 1706947749318237 8201411440339726093 n

 

22281675 1706947765984902 2817890420776489703 n 

 

Майстер-клас в Києві (Україна)

 

  

 

22281928 1706948409318171 5291694584191816118 n

 

 Майстер-клас у Львові (Україна)

 

 

 

22279626 1706948785984800 8732542668037180577 n

 

Майстер-клас в Одесі (Україна)

 

 

 

 22281855 1706950282651317 4002550259673897511 n

 

Майстер-клас в Полтаві (Україна)

 

 

 

 22281844 1706950625984616 7272246523236764429 n

 

Майстер-клас в Ужгороді (Україна)

 

 

 

Наші Українські конференції за 5 років (2013-2017) 

 

22281715 1706941855985493 4409796207347598743 n

 

25.03.2016 – Полтава - Науково-практична конференція “Актуальні питання клінічної пародонтології”
В конференції взяли участь приблизно 500 лікарів.

 

  

 

22310252 1706944555985223 2833910141616543746 n

 

21.09.2016 – Біла Церква – Конференція "Фармакотерапія у лікуванні захворювань тканин пародонта"
У конференції взяли участь 48 лікарів.

 

 

 

22228406 1706936745986004 5079877527720937402 n

 

09.02.2017 – Київ – Симпозіум "Perio. Endo. Resto: Наука. Практика. Досвід. »

 

У симпозіумі взяли участь приблизно 110 лікарів.

 

22222019 1706944569318555 689492294849408430 n

 

 17.02.2017. Конференція “Захворювання тканин пародонту у дітей, клінічні особливості, діагностика та лікування”. Біла Церква (Україна)

 

 

 

22310316 1706940415985637 368113642371979089 n

 

26.04.2017 – Київ - Симпозіум "Perio-, Endo-, Resto-II: Наука. Практика. Досвід. »
В симпозіумі взяли участь приблизно 130 лікарів.

 

 

 

 

 

 

Асоціація лікарів-пародонтологів України запрошує

до участі в міжнародному конгресі EuroPerio 9 (20-23 червня 2018, Амстердам)

 

Реєстрація починається з 25 вересня 2017

 

 

до 14 березня 2018

14 березня -8 червня 2018

с 9 червня 2018

 

Члени EFP

530

680

810

 

Не члени EFP

680

810

930

 

Зубні гігієністи

390

490

610

 

 

Студенти (повна занятість), асистенти стоматолога, мед.сестри

Необхідно підтвердження посади!

260

315

375

 

З питань реєстрації дзвонити (044) 235 63 94

IMG 7488

EP9 sayt

 

Відео місяці: перехід на EuroPerio9
На YouTube в рамках рекламної кампанії EuroPerio9 були випущені відеоролики за участю президента EFP Гернота Віммера, членів організаційного комітету EuroPerio9 і президентів національних товариств пародонтології EFP. Використовуючи гасло «Давайте перейдемо на EuroPerio9», відеоролики показують учасників на велосипедах в Амстердамі, приймаючому місті в червні 2018 року.

http://www.efp.org/email/2017/august-video.html?ga=bmo0817

 

EFP запускає проект випускників та запрошує на онлайн-реєстрацію
Випускники EFP - це мережа, що базується на акредитованих аспірантурах EFP в пародонтології. Проект "Випускники EFP", координований Філіппо Граціані, об'єднує випускників та викладачів цих програм. В даний час організовуються спеціальні випуски EFP Alumni (включаючи сесію в EuroPerio9). EFP запрошує кожного, хто має право на членство, зареєструватися в Інтернеті на сторінці випускників EFP у розділі "Освіта" веб-сайту EFP.

http://www.efp.org/newsupdate/efp-alumni-project-online-registration/?ga=bmo0817

 

Повна інформація про наукову програму EuroPerio9 випущена
Оргкомітет EuroPerio9 опублікував "друге оголошення" наукової програми з'їзду, який проходить у центрі RAI Amsterdam з 20 червня до 23 червня 2018 року. Основні теми включають живу хірургію, дебати про використання антибіотиків, інтерактивний сеанс із сценаріями лікування та "кошмарний сеанс".

http://www.efp.org/europerio9/docs/europerio9-2018_2nd-announcement_a5-quer_06_final02_web.pdf?v=1502269266&ga=bmo0817

 

Мішель Ренерс викладає бачення EuroPerio9
Мішель Ренерс, голова організаційного комітету EuroPerio9, стверджує, що конгрес Амстердама 2018 буде більш інтерактивним, ніж будь-коли, з більшою участю жінок та молодих фахівців з періодонта та багатьма нововведеннями в програмі. "Я думаю, що поєднання місця розташування, наукової програми та наших комунікаційних планів створить дуже цікаву зустріч, на якій кожен зможе отримати вигоду та досвід", - говорить вона.

http://www.efp.org/newsupdate/michele-reners-vision-europerio9/?ga=bmo0817

 

Оновлений Perio Insight Magazine робить прорив в генетиці та висвітлює останні дослідження пародонта
Літнє видання журналу Perio Insight тепер можна завантажити з веб-сайту EFP. Воно пропонує поглиблений аналіз ролі генетики в захворюванні пародонтиту, звіт про глобальний заклик до дій щодо захворювань пародонту та огляд останніх досліджень, опублікованих у журналі EFP з клінічної пародонтології.

http://www.efp.org/publications/perioinsight/perioinsight04/?ga=bmo0817

 

ADV EUROPEANDAY 2017 FLATTEN HORIZONTAL

 

im344-190050

 

Філіппо Граціані, EFP координатор Європейського дня ясен в 2017 році подякував за участь: «Це безпрецедентно в Європейській Стоматології, і я глибоко вдячний десяткам колег, що добровільно працюють по всій Європі, щоб зробити цей день особливим»

 

 

http://www.efp.org/newsupdate/huge-success-european-gum-health-day/?ga=bmo0517

 

Дорогі колеги і друзі!

Отже, цей день прийшов ... 12 травня - Європейський день здорових ясен -European Gum Health EFP-2017 !!! Сьогодні ми підводимо перші підсумки і я з гордістю повинна сказати, що День вдався !!! Весь план заходів, намічених нашої Асоціацією лікарів-пародонтологів України (АВПУ) був реалізований !!! Безмежно вдячна своїм учням, а також усім колегам, які взяли активну участь в цій акції !!! Дякую всім керівників регіональних відділень нашої АВПУ: Одеса, Харків, Львів, Запоріжжя, Ужгород, Біла Церква, Полтава, Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Краматорськ і, звичайно, Киев !!! Дякую Українську асоціацію зубних гігієністів (президент-проф.О.В.Деньга), Українську академію стоматологічного здоров'я (президент-проф. Н.О.Савічук), ТМО "Стоматологія" м.Київ (Директор- В.А. Мохорєв, зам .директора-В.П. Мірза), директора ДС НМАПО ім. П.Л. Шупика (проф.- Е.Н. Дорошенко), які активно підтримали нашу акцію і реально допомогли її реалізації !!!
Окрема подяка нашим партнерам, без яких ми не змогли б дати пацієнтам запам'ятовується інформацію з питань профілактики: Компаніям Lacalut, Colgate, GSK, Бішофіт, а також Dentsply Sirona !!! Сьогодні ми з Вами показали таке професійне єднання і взаєморозуміння, що це дорогого коштує !!!
ДЯКУЮ УСІМ!!!
Kафедра терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика за підтримки ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологов України» проводили профілактичний огляд пацієнтів з метою визначення їх пародонтального статусу за єдиною картою пародонтологічного обстеження.
Всіх обстежених були надані рекомендації щодо гігієнічного догляду за порожниною рота.

 

каф1

каф2

каф3

каф4

каф5

Кафедра стоматології дитячого віку Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика та ГО «Академія стоматологічного здоров'я» підтримує і активно залучається до заходів Асоціації лікарів - пародонтологов України, яку очолює д.м.н., проф. Білоклицька Г.Ф.
ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ тканин пародонта У ДІТЕЙ - ЗАПОРУКА ЇХ стоматологічного здоров'я.

дет1

дет2

дет3

 Лікарі СПНМЦ НМАПО імені П. Л. Шупика взяли участь в Європейському дню здорових ясен - EFP - 2017, який проходить в ІС НМАПО імені П.Л. Шупика за підтримки ВГО «Асоціація лікарів - пародонтологов України» і «Української академії стоматологічного здоров'я». Було проведено профілактичний огляд пацієнтів з метою визначення їх пародонтального статусу за єдиною картою пародонтологічного обстеження з наданням рекомендацій щодо гігієнічного догляду за порожниною рота.

 

спнмц1

 

спнмц2

 

спнмц3

 

спнмц4

З усіма фотографіями Ви можете ознайомитись на сторінці нашої Асоціації в facebook:

 https://www.facebook.com/perioukraine/

 

ADV EUROPEANDAY 2017 FLATTEN HORIZONTAL

EP9 sayt

 IMG 7488

       logo           sirona     lacalut                              

 

 

Новини

Error: No articles to display

 logo2   

АЛПУ Кафедра терапевтичної стоматології, НМАПО імені П.Л. Шупика,

Україна, Київ 01004 Бульвар Шевченка, № 1

Телефон: 380-44-235 63 94

Факс: 380-44-235 63 94

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.